Riksförbundet M Sverige tar återkommande fram rapporter som går på djupet i frågor som för M Sveriges verksamhet, som trafiksäkerhet, infrastrukturpolitik och konsumentfrågor.

Rapporterna går till beslutsfattare och makthavare samt utgör underlag för M Sveriges arbete i bilisternas intresse. Här kan du ladda ner några av de senaste rapporterna.

Rapporter utgivna från 2020

M Sverige ger ut rapporter som du kan ladda ner här

Rapporter utgivna tillsammans med andra aktörer

Rapporter där Riksförbundet M Sverige har skrivit med andra aktörer

Rapport Viltskadornas påverkan på samhället (pdf)
Rapporten är utgiven tillsammans med LRF, Sveriges Jordbruksarrendatorer, Södra, Mellanskog och Norra skog.

M Sverige vägkvalitetsrapporter

M Sveriges utgivna vägkvalitetsrapporter kan du ladda ner här
Våra rapporter för respektive år bygger på vägkvalitetsundersökningen som genomfördes under det föregående året.

M Sveriges vägombud var förtroendevalda från lokalklubbar och avdelningar från hela Sverige som fram till 2021 har mätt vägkvaliteten på tusentals mil av det svenska vägnätet. Här kan du ladda ner de senaste årets kartor och vägkvalitetsrapporter.

M Sveriges vägkvalitetsrapport 2020 (pdf)
Kartbild vägkvalitet hela landet 2020

Motormännens vägkvalitetsrapport 2019 (pdf)
Kartbild vägkvalitet hela landet 2019

Motormännens vägkvalitetsrapport 2018 (pdf)
Kartbild vägkvalitet hela landet 2018

Motormännens vägkvalitetsrapport 2017 (pdf)
Motormännens vägkvalitetsrapport 2016 (pdf)
Motormännens vägkvalitetsrapport 2015 (pdf)