Med vår släpvagnsförsäkring får du full trygghet när du kopplar ditt släp till bilen till en mycket konkurrenskraftig premie med låg självrisk.

Konsumentorganisationen M Sverige ägs och styrs av dess medlemmar och arbetar för alla trafikanters bästa. När du försäkrar din släpvagn genom oss kommer du till någon som bryr sig om dig. 

Är du inte medlem idag erbjuder vi 9 månaders fritt medlemskap när du tecknar försäkring. Vill du inte bli medlem erbjuder vi dig ett förmånligt pris ändå.


Några av fördelarna med vår släpvagnsförsäkring:

  • En mycket konkurrenskraftig premie.
  • Låg självrisk.
  • För hästsläp gäller även vagnskadeförsäkring för skada genom plötslig och oförutsedd händelse skapad av häst.

Det här täcker släpvagnsförsäkringen

  • Släpvagn och utrustning som seriemässigt levererades till denna.
  • Andra tillbehör/utrustning som kan anses normalt för fordonet.
  • En uppsättning hjul utöver de som finns på fordonet.


Släpvagnar omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Det är dock bara vissa skadehändelser som trafikförsäkringen täcker. Tecknar du till hel- eller halvförsäkring så täcks skadorna oavsett om de inträffat under parkering eller på väg i trafiken.

Kontakta oss för ett prisförslag

Prisförslag släpvagnsförsäkring

Läs mer om vår integritetspolicy när du sänder in uppgifter till oss

Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation Släpvagnsförsäkring 20230501
Produktfaktablad IPID Släpvagnsförsäkring 20230501
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 20230501

Teckning och förnyelser av släpvagnsförsäkring tecknade före 20230501

Förköpsinformation Släpvagnsförsäkring 220601
Produktfaktablad IPID Släpvagnsförsäkring 220601
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 220301

Autogiromedgivande

10 % rabatt på alla försäkringar

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar. 


Har du frågor om försäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Ring: 077-440 60 61
Mejla: m-forsakring@msverige.se