Våra försäkringar är framtagna utifrån våra medlemmars behov och önskemål. M Försäkrings släpvagnsförsäkring ger dig full trygghet när du kopplar ditt släp till bilen.

Släpvagnsförsäkringen omfattar:

  • Den försäkrade släpvagnen och utrustning som seriemässigt levererades till denna.
  • Andra tillbehör/utrustning som kan anses normalt för fordonet.
  • En uppsättning hjul utöver de som finns på fordonet.

Släpvagnar omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Det är dock bara vissa skadehändelser som trafikförsäkringen täcker. Tecknar du till hel- eller halvförsäkring så täcks skadorna oavsett om de inträffat under parkering eller på väg i trafiken.

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar.

Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation Släpvagnsförsäkring 220601
Produktfaktablad IPID Släpvagnsförsäkring 220601
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 220301

 

Teckning och förnyelser av släpvagnsförsäkring tecknade före 20220301

Förköpsinformation försäkring för släpvagn
Produktfaktablad/IPID släpvagn
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn
Autogiromedgivande

Har du frågor om försäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se