Våra försäkringar är framtagna utifrån våra medlemmars behov och önskemål. M Försäkrings släpvagnsförsäkring ger dig full trygghet när du kopplar ditt släp till bilen.

Släpvagnsförsäkringen omfattar:

  • Den försäkrade släpvagnen och utrustning som seriemässigt levererades till denna.
  • Andra tillbehör/utrustning som kan anses normalt för fordonet.
  • En uppsättning hjul utöver de som finns på fordonet.

Släpvagnar omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Det är dock bara vissa skadehändelser som trafikförsäkringen täcker. Tecknar du till hel- eller halvförsäkring så täcks skadorna oavsett om de inträffat under parkering eller på väg i trafiken.

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar.

Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation Släpvagnsförsäkring 20230501
Produktfaktablad IPID Släpvagnsförsäkring 20230501
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 20230501

Teckning och förnyelser av släpvagnsförsäkring tecknade före 20230501

Förköpsinformation Släpvagnsförsäkring 220601
Produktfaktablad IPID Släpvagnsförsäkring 220601
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 220301
Autogiromedgivande

Har du frågor om försäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se 

Våra försäkringar är extra förmånliga för M Sveriges medlemmar. Är du inte medlem idag erbjuder vi 9 månaders fritt medlemskap när du tecknar försäkring online. Vill du inte bli medlem erbjuder vi dig ett förmånligt pris ändå. Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar.