Plötsligt är olyckan framme! Med M Försäkrings olycksfallsförsäkring är du försäkrad dygnet runt – oavsett om du är hemma eller på jobbet.

Konsumentorganisationen M Sverige ägs och styrs av dess medlemmar och arbetar för alla trafikanters bästa. När du tecknar en olycksfallsförsäkring genom oss kommer du till någon som bryr sig om dig.

Är du inte medlem idag erbjuder vi 9 månaders fritt medlemskap när du tecknar försäkring. Vill du inte bli medlem erbjuder vi dig ett förmånligt pris ändå. 


Olycksfallsförsäkringen täcker omkostnaderna om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk. Försäkringen kan tecknas av dig som är medlem och mellan 18–75 år. Försäkringen gäller som längst till och med årsförfallodagen närmast efter det att du fyllt 85 år.

Ingår i olycksfallsförsäkring:

  • Medicinsk invaliditet
  • Vanprydande ärr
  • Krisförsäkring
  • Ersättning vid sjukhusvistelse
  • Akutvårdsersättning
  • Hjälpmedel
  • Läke-, tandskade- och resekostnader
  • Merkostnader

Det här räknas som olycksfall

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat den försäkrade genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. Till olycksfall räknas även kroppsskada orsakad av solsting, värmeslag, förfrysning och smitta på grund av ett fästingbett.


Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation för olycksfall 
Produktfaktablad/IPID olycksfall
Försäkringsvillkor olycksfall
Autogiromedgivande

10 % rabatt på alla försäkringar

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar. 


Har du frågor om olycksfallsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se 


Kontakta oss redan idag för ett prisförslag

För vi ska kunna att undvika missbruk av formuläret så behöver du kryssa i recaptcha-fältet.
Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR:s regelverk. Genom att du bockar för checkboxen bekräftar du att du läst och förstått vår integritetspolicy: msverige.se/gdpr

Integritetspolicy