Med M Försäkrings olycksfallsförsäkring är du försäkrad dygnet runt – oavsett om du är hemma eller på jobbet. Du kan teckna den upp till när du är 75 år och gäller till och med 85 år.

Konsumentorganisationen M Sverige ägs och styrs av dess medlemmar och arbetar för alla trafikanters bästa. När du tecknar en olycksfallsförsäkring genom oss kommer du till någon som bryr sig om dig.

Är du inte medlem idag erbjuder vi 9 månaders fritt medlemskap när du tecknar försäkring. Vill du inte bli medlem erbjuder vi dig ett förmånligt pris ändå. 


Några av fördelarna med vår olycksfallsförsäkring:

 • En mycket konkurrenskraftig premie.
 • Ingen självrisk.
 • Med vår olycksfallsförsäkring får du full trygghet då den täcker omkostnaderna om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk.
 • Kan tecknas av dig som är upp till 75 år och har en personbilsförsäkring eller en hemförsäkring hos oss.
 • Försäkringen gäller som längst till och med årsförfallodagen närmast efter det att du fyllt 85 år. 
 • Ersättning lämnas för kostnad för rehabilitetshjälpmedel.

 • Medicinsk invaliditet
 • Vanprydande ärr
 • Krisförsäkring
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Akutvårdsersättning
 • Hjälpmedel
 • Läke-, tandskade- och resekostnader
 • Merkostnader


Det här räknas som olycksfall

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat den försäkrade genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. Till olycksfall räknas även kroppsskada orsakad av solsting, värmeslag, förfrysning och smitta på grund av ett fästingbett.


Kontakta oss för ett prisförslag

Prisförslag olycksfallsförsäkring

Läs mer om vår integritetspolicy när du sänder in uppgifter till oss


Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation för olycksfall 
Produktfaktablad/IPID olycksfall
Försäkringsvillkor olycksfall
Autogiromedgivande

10 % rabatt på alla försäkringar

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar. 


Har du frågor om olycksfallsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se