Vår fritidshusförsäkring ger dig skydd för dina saker både i och utanför hemmet – så att du kan känna dig säker, oavsett årstid.

Konsumentorganisationen M Sverige ägs och styrs av dess medlemmar och arbetar för alla trafikanters bästa. När du försäkrar ditt fritidshus genom oss kommer du till någon som bryr sig om dig. 

Är du inte medlem idag erbjuder vi 9 månaders fritt medlemskap när du tecknar försäkring. Vill du inte bli medlem erbjuder vi dig ett förmånligt pris ändå.

Fritidshus är ofta obevakade stora delar av året och kan dessutom vara extra utsatt för väder och vind. Med vår fritidshusförsäkring kan du känna dig trygg då den ersätter skador från såväl vädrets makter som ovälkomna gäster.

Några av fördelarna med vår fritidshusförsäkring:

  • Välj Lagom eller Plus efter dina önskemål och behov.
  • Krisförsäkring ingår.
  • Ersättning för hyresbortfall upp till 35 000 kr.
  • Anticimex saneringsförsäkring ingår i grundskyddet.
  • Sanering av äkta hussvamp.
  • Skydd vid rättstvist eller skadeståndskrav.
  • Valbart tillägg: Småbåtsförsäkring.

Det här täcker fritidshusförsäkringen

Försäkringen täcker den fasta egendomen, huset och andra byggnader som till exempel ett garage på tomten samt ledningar och installationer fram till kommunal eller samägd anläggning för tomten.


Välj mellan Lagom eller Plus

 Innehåll Lagom Plus
Egendomsskyddad
byggnad
Lösegendom Försäkringsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev
Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring 250 000 kr 250 000 kr
Krisförsäkring  
Allrisk byggnad 150 000 kr 200 000 kr
Ytskikt & tätskikt
Minskat åldersavdrag  
Utökat läckageskydd  
Fritidshus Lösöre Plus  
Underförsäkringsskydd
lösegendom
 
Tilläggsförsäkringar    
Småbåtsförsäkring    

 

Kontakta oss för ett prisförslag

Prisförslag fritidshusföräkring

Läs mer om vår integritetspolicy när du sänder in uppgifter till oss

Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring 2003905
Produktfaktablad IPID Fritidshusförsäkring 
Försäkringsvillkor Fritidshusförsäkring 2003905

Teckning och förnyelser av försäkring tecknade före maj 2022

Förköpsinformation försäkring för fritidshus 150401
Försäkringsvillkor fritidshus 150401


Autogiromedgivande

10 % rabatt på alla försäkringar

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar. 


Har du frågor om fritidshusförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
Mejladress: m-forsakring@msverige.se