Vår personbilsförsäkring ger dig ett bra försäkringsskydd. Välj en självrisknivå som passar dig. Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procents rabatt på alla hushållets försäkringar.


Några av fördelarna med vår bilförsäkring:

 • Allrisk ingår nu i halvförsäkringen.
  Den gäller till exempel om du har fått en plötslig skada på inredningen, tappat bilnyckeln eller råkat tanka fel.
 • Du kan välja den självrisknivå som passar dig.
 • Krisförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring utan självrisk.
 • Möjlighet att lägga till vårt Pluspaket:
  - Hyrbil med ersättningsbil upp till 60 dagar.
  - Trafikolycksfall för alla i bilen.
  - Självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

Vår bilförsäkring omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov.

 • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskin samt allrisk och rättsskydd.
 • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse.

Beräkna din premie

 

Förköpsinformation - försäkring för personbil och lätt lastbil personbil
Produktfaktablad/IPID personbil lätt lastbil
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn
Försäkringsvillkor Motor 170101
Autogiromedgivande

Har du frågor om personbilsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se 

Bara för M Sveriges medlemmar

M Försäkring erbjuder M Sveriges medlemmar många förmånliga försäkringar. Tecknar du bilförsäkringen hos oss så får du 10 procents rabatt på alla hushållets försäkringar.