Som medlem i M Sverige kan du försäkra din privatbil till ett bra pris med goda villkor och välja en självrisk och därmed en premie som passar dig. Här räknar du ut din premie och tecknar din försäkring direkt.

Några av fördelarna med vår bilförsäkring:

 • Allrisk ingår i halvförsäkringen. Den ersätter kostnader om du exempelvis har råkat skada inredningen, tappat bilnyckeln eller av misstag tankat fel.

 • Maskinförsäkringen gäller tills bilen har gått 15 000 mil eller är 10 år.

 • Ersättningsbeloppet för extrautrustning som ljud- och navigationsutrustning samt hjul har höjts till 40 000 kronor.
 • Med tilläggsförsäkringen Hyrbil kan du få ersättning för hyrbil upp till 75 dagar.

 • Behöver du rättsskydd vid tvist eller brottmål har ersättningsbeloppet höjts till 400 000 kronor.
 • Möjlighet att lägga till vårt Pluspaket:
  - Hyrbil med ersättningsbil upp till 75 dagar.
  - Trafikolycksfall för alla i bilen.
  - Självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

 • Samla dina försäkringar hos oss och få ytterligare tio procent i rabatt på hushållets övriga försäkringar.

 • Är du inte redan medlem kan du bli det i samband med att du tecknar din försäkring.

Vår bilförsäkring gäller privatfordon och omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov.

 • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskin samt allrisk och rättsskydd.
 • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse.

Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation - försäkring för personbil och lätt lastbil personbil 20220301
Produktfaktablad/IPID personbil lätt lastbil 20220301
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 20220301

Teckning och förnyelser av personbilsförsäkring tecknade före 20220301

Förköpsinformation - försäkring för personbil och lätt lastbil personbil 20200201
Produktfaktablad/IPID personbil lätt lastbil 20200201
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 20200201

 

Autogiromedgivande

 

Har du frågor om personbilsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
Mejladress: m-forsakring@msverige.se

Bara för M Sveriges medlemmar

M Försäkring erbjuder M Sveriges medlemmar många förmånliga försäkringar. Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procents rabatt på alla hushållets försäkringar. Är du inte redan medlem så kan du bli det till när du tecknar din försäkring.