Försäkra din privatbil till ett bra pris med goda villkor och välj en självrisk och därmed en premie som passar dig. Här räknar du ut din premie och tecknar din försäkring direkt.

Konsumentorganisationen M Sverige ägs och styrs av dess medlemmar och arbetar för alla trafikanters bästa. När du försäkrar din personbil genom oss kommer du till någon som bryr sig om dig. 

Se ditt pris

Är du inte medlem idag erbjuder vi 9 månaders fritt medlemskap när du tecknar försäkring. Vill du inte bli medlem erbjuder vi dig ett förmånligt pris ändå.

Några av fördelarna med vår bilförsäkring:

 • Allrisk ingår i halvförsäkringen. Den ersätter kostnader om du exempelvis har råkat skada inredningen, tappat bilnyckeln eller av misstag tankat fel.

 • Låg självrisk på maskinskadeförsäkringen.
 • Maskinskadeförsäkringen gäller tills bilen har gått 15 000 mil eller är 10 år.

 • Maskinskadeförsäkringen innefattar även luftbälgar, elstyrväxel och kondensor.
 • Ersättningsbeloppet för extrautrustning som ljud- och navigationsutrustning är upp till 40 000 kr.
 • Med tilläggsförsäkringen Hyrbil kan du få ersättning för hyrbil upp till 75 dagar.

 • Behöver du rättsskydd vid tvist eller brottmål är ersättningsbeloppet upp till 400 000 kr.

 • Krishjälp ingår i alla bilförsäkringar.

 • Ingen förhöjd självrisk för ungdom.

Möjlighet att lägga till vårt Pluspaket:

 • Hyrbil med ersättningsbil upp till 75 dagar.
 • Trafikolycksfall för alla i bilen.
 • Självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

Samla dina försäkringar hos oss och få ytterligare tio procent i rabatt på hushållets övriga försäkringar.

Vår bilförsäkring gäller privatfordon och omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov.

 • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskin samt allrisk och rättsskydd.
 • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse.

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar. 

Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation – försäkring för personbil och lätt lastbil personbil 20230501
Produktfaktablad/IPID personbil lätt lastbil 20230501
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 20230501

Teckning och förnyelser av personbilsförsäkring tecknade före 20230501

Förköpsinformation – försäkring för personbil och lätt lastbil personbil 20220301
Produktfaktablad/IPID personbil lätt lastbil 20220301
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 20220301

Autogiromedgivande

 

10 % rabatt på alla försäkringar

Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar. 


Har du frågor om personbilsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
Mejladress: m-forsakring@msverige.se