Vår personbilsförsäkring ger dig ett bra försäkringsskydd. Välj en självrisknivå som passar dig. Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 % rabatt på alla hushållets försäkringar.


Några av fördelarna med vår bilförsäkring:

 • Allrisk ingår nu i halvförsäkringen.
  Den gäller till exempel om du har fått en plötslig skada på inredningen, tappat bilnyckeln eller råkat tanka fel.
 • Du kan välja den självrisknivå som passar dig.
 • Krisförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring utan självrisk.
 • Möjlighet att lägga till vårt Pluspaket:
  - Hyrbil med ersättningsbil upp till 60 dagar.
  - Trafikolycksfall för alla i bilen.
  - Självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

Vår bilförsäkring omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov.

 • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskin samt allrisk och rättsskydd.
 • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse.

Beräkna din premie

 

Förköpsinformation - försäkring för personbil och lätt lastbil personbil
Produktfaktablad/IPID personbil lätt lastbil
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn
Försäkringsvillkor Motor 170101
Autogiromedgivande

Har du frågor om personbilsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se 

Bara för M Sveriges medlemmar

M Försäkring erbjuder M Sveriges medlemmar många förmånliga försäkringar. Tecknar du bilförsäkringen hos oss så får du 10 % rabatt på alla hushållets försäkringar.