Som medlem i M Sverige kan du försäkra din bil till ett bra pris med goda villkor och välja en självrisk och därmed en premie som passar dig. Här räknar du ut din premie och tecknar din försäkring direkt.

Några av fördelarna med vår bilförsäkring:

 • Allrisk ingår i halvförsäkringen. Den ersätter kostnader om du exempelvis har råkat skada inredningen, tappat bilnyckeln eller av misstag tankat fel.

 • Du kan välja en självrisknivå som passar dig, och därmed påverka din premie.

 • Krisförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring utan självrisk.

 • Möjlighet att lägga till vårt Pluspaket:
  - Hyrbil med ersättningsbil upp till 60 dagar.
  - Trafikolycksfall för alla i bilen.
  - Självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

 • Samla dina försäkringar hos oss och få ytterligare tio procent i rabatt på hushållets övriga försäkringar.

 • Är du inte redan medlem kan du bli det i samband med att du tecknar din försäkring.

Vår bilförsäkring omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov.

 • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskin samt allrisk och rättsskydd.
 • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse.

Förköpsinformation - försäkring för personbil och lätt lastbil personbil
Produktfaktablad/IPID personbil lätt lastbil
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn
Försäkringsvillkor Motor 170101
Autogiromedgivande

Har du frågor om personbilsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
Mejladress: m-forsakring@msverige.se

Bara för M Sveriges medlemmar

M Försäkring erbjuder M Sveriges medlemmar många förmånliga försäkringar. Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procents rabatt på alla hushållets försäkringar. Är du inte redan medlem så kan du bli det till när du tecknar din försäkring.