Hos M Sverige kan du försäkra din husbil till ett bra pris med goda villkor, som maskinskada upp till tio år eller 15 000 mil. Är du dessutom medlem blir det ännu bättre. Här räknar du ut din premie och tecknar din försäkring direkt.

Med M Försäkring för husbil får du en årsförsäkring – priset beräknas efter säsong. Du slipper meddela oss när du ställer av och på.

Här räknar du ut din premie och tecknar din försäkring.

Se ditt pris

Är du inte medlem idag erbjuder vi 9 månaders fritt medlemskap när du tecknar försäkring. Vill du inte bli medlem erbjuder vi dig ett förmånligt pris ändå.

 

 • Maskinskadeförsäkringen är utökad till tio år och 15 000 mil.
 • Ersättningen för eftermonterad elektronisk utrustning höjd till 40 000 kronor.
 • Ersättningsbeloppet vid stöld av hjul höjt till 40 000 kronor.
 • Ersättningsbeloppet i försäkringens rättsskydd höjt till 400 000 kronor.
 • Semesteravbrott ersätts − 500 kr/dygn om semesterresan måste avbrytas för att husbilen skadas (gäller halv- eller helförsäkring).
 • Allrisk ingår i halvförsäkringen. Gäller för exempelvis om du råkat skada förarutrymmets inredning, tappat bilnyckeln eller av misstag tankat fel.
 • Fast självrisk om du måste byta ruta. Går rutan att laga kostar det inget!
 • Kris, Ansvar samt Semesteravbrott ingår och gäller utan självrisk.
 • Möjlighet att lägga till trafikolycksfall samt självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.
 • Har du helförsäkring (vagnskada) så ingår även skydd vid vattenskada på egendom i husbilens bodel.


Vår husbilsförsäkring omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov. Vi försäkrar husbilar med en totalvikt på upp till 4 500 kg.

 • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskinskada, semesteravbrott, ansvar samt allrisk och rättsskydd.
 • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse. Dessutom ingår vattenskada.


Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation - försäkring för husbil 20220601
Produktfaktablad/IPID husbil 20220601
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn 20220301

Teckning och förnyelser av husbilsförsäkring tecknade före 20220601

Förköpsinformation – försäkring för husbil
Produktdatablad/IPID husbil
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn
Autogiromedgivande

Har du frågor om husbilsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
Mejladress: m-forsakring@msverige.se