Vi försäkrar husbilar med en totalvikt upp till 4500 kg. Vår husbilsförsäkring är en årsförsäkring. Tecknar du din bilförsäkring hos oss får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar.

Beräkna din premie

 

Några av fördelarna med vår husbilsförsäkring:

  • Årsförsäkring – priset beräknas efter säsong. Du slipper meddela oss när du ställer av och på.
  • Du kan välja den självrisknivå som passar dig.
  • Allrisk ingår i halvförsäkringen.
  • Maskinskada är nu utökad till 10 år och 12 000 mil.
  • Du har en fast självrisk om du måste byta ruta. Lagningen är gratis!
  • Kris, Ansvar samt Semesteravbrott ingår och gäller utan självrisk.
  • Möjlighet att lägga till trafikolycksfall samt självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.
  • Har du helförsäkring (vagn) så ingår vattenskada

Vår husbilsbilförsäkring omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov. Vi försäkrar husbilar med en totalvikt på upp till 4500 kg.

  • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskin, semesteravbrott, ansvar samt allrisk och rättsskydd.
  • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse.


Förköpsinformation försäkring för husbil
Produktdatablad/IPID husbil
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn
Försäkringsvillkor husbil 150401
Autogiromedgivande

Har du frågor om husbilsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se 

Bara för M Sveriges medlemmar

M Försäkring erbjuder M Sveriges medlemmar många förmånliga försäkringar. Tecknar du bilförsäkringen hos oss så får du 10 procents rabatt på alla hushållets försäkringar.