Som medlem i M Sverige kan du försäkra din husbil till ett bra pris med goda villkor, som maskinskada upp till tio år. Här räknar du ut din premie och tecknar din försäkring.

Se ditt pris

 

Några av fördelarna med vår husbilsförsäkring:

 • Maskinskada är nu utökad till tio år och 12 000 mil.

 • Semesteravbrott ersätts − 500 kr/dygn om semesterresan måste avbrytas för att husbilen skadas (gäller halv- eller helförsäkring)

 • Årsförsäkring – priset beräknas efter säsong. Du slipper meddela oss när du ställer av och på.

 • Du kan välja en självrisknivå som passar dig, och därmed påverka din premie.

 • Allrisk ingår i halvförsäkringen. Den ersätter kostnader om du exempelvis har råkat skada inredningen, tappat bilnyckeln eller av misstag tankat fel.

 • Du har en fast självrisk om du måste byta ruta. Går rutan att laga kostar det inget!

 • Kris, Ansvar samt Semesteravbrott ingår och gäller utan självrisk.

 • Möjlighet att lägga till trafikolycksfall samt självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

 • Har du helförsäkring (vagnskada) så ingår även skydd vid vattenskada på egendom i husbilens bodel.

 • Samla dina försäkringar hos oss och få ytterligare tio procent i rabatt på hushållets övriga försäkringar.

 • Är du inte redan medlem kan du bli det i samband med att du tecknar din försäkring.

Vår husbilsförsäkring omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov. Vi försäkrar husbilar med en totalvikt på upp till 4 500 kg.

 • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskinskada, semesteravbrott, ansvar samt allrisk och rättsskydd.
 • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse. Dessutom ingår vattenskada.


Förköpsinformation – försäkring för husbil
Produktdatablad/IPID husbil
Försäkringsvillkor Motor – personbil lätt lastbil husvagn husbil släpvagn
Autogiromedgivande

Har du frågor om husbilsförsäkringen?

Kontakta oss på M Försäkrings kundservice så hjälper vi dig direkt:

Telefon: 077-440 60 61
Mejladress: m-forsakring@msverige.se 

Bara för M Sveriges medlemmar

M Försäkring erbjuder M Sveriges medlemmar många förmånliga försäkringar. Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procents rabatt på alla hushållets försäkringar. Är du inte redan medlem så kan du bli det till när du tecknar din försäkring.