På M Sveriges förbundskontor samlas tre avdelningar samt M Sverige Försäkring AB. Huvudkontoret leds av verkställande direktören som ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med direktiv från förbundsstyrelsen.


M Sveriges ledningsgrupp

Caroline Drabe, vd
caroline.drabe@msverige.se

Kommunikation & Samhälle

Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle
070-243 09 35
helene.lilja@msverige.se

Affärsutveckling & IT

Marcus Lindholm, chef affärsutveckling och IT
marcus.lindholm@msverige.se

Ekonomi & Administration

Roger Hellefors, ekonomichef
roger.hellefors@msverige.se

Försäljning & Service, M Försäkring

Mattias Strömqvist, försäkringschef och försäljningschef
072-537 99 66
mattias.stromqvist@msverige.se

Organisationsnummer

Riksförbundet M Sverige
802002-3498

M Sverige Försäkring AB
556555-1974