Barn är mer utsatta än vuxna vid en bilolycka. Därför testar M Sverige bilbarnstolar och andra produkter för barn i bilen, och arbetar för ökad trafiksäkerhet.

Som medlem i Riksförbundet M Sverige – Sveriges största konsumentorganisation för bilister – har du tillgång till personlig rådgivning i bilrelaterade frågor om teknik, juridik och bilresor.

Dessutom får du

Och framför allt, du stöttar vårt arbete för trafiksäkerhet, hållbarhet och tillgänglighet.

Lag på bälte och extra skydd

Alla som åker bil ska använda bilbälte enligt lag. Barn som är kortare än 135 cm ska dessutom använda babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Det är förarens ansvar att se till att barnet använder bilbälte och skyddsutrustning.

Godkända och testade bilbarnskydd

Alla bilbarnskydd ska vara märkta med E-godkännande enligt EG-direktiv alternativt ECE-reglemente 44-03 eller senare. Godkännandenumret ska börja med siffrorna 03 eller 04. 2009 introducerades Plus Test, ett svenskt bilbarnstolstest som kompletterar E-godkännandet med ytterligare tester av säkerheten.

Från 2014 finns också märkning enligt UN R 129, kallas också i-Size. Den ska på sikt ersätta ECE-reglementet men de bägge kommer att finnas parallellt under flera år. Tidigare fanns en svensk T-märkning men bilbarnstolar med endast denna märkning är inte längre godkända för användning, dock finns stolar som har både T- och E-märkning som fortsatt får användas.

Bakåtvänt är rättvänt

Låt barnet åka bakåtvänt så länge som möjligt. Risken att skadas eller dödas är fem gånger högre i en framåtvänd stol än i en bakåtvänd. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafter som uppstår vid en krock och skyddar barnets bräckliga nacke och huvud. Därför bör barnet åka bakåtvänt upp till en vikt av 25 kg och framåtvänt tidigast från 18 kg.

Bilbarnstolen är urvuxen när barnets huvud når över stolens ryggstöd

Det är lika säkert att montera bilbarnstolen i framsätet som i baksätet. Däremot är oftast benutrymmet större vid placering i framsätet, vilket gör att barnet kan åka bakåtvänt längre än vid placering i baksätet. Bilbarnstolen är urvuxen först när barnets huvud når upp över bilbarnstolens ryggstöd, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron. Även om du upplever att barnet sitter trångt med benen så påverkar det inte säkerheten.

Varning för aktiv krockkudde

Placera inte bilbarnstolen i främre passagerarsätet om krockkudden är aktiv. Ditt barn riskerar att skadas om krockkudden löser ut. Om biltillverkaren inte kan koppla ur krockkudden bör du placera bilbarnstolen i baksätet.

Framåtvända bilbarnstolar håller barnet upprätt, så att sidokrockkuddarna skyddar barnet

Barn som är kortare än 140 cm ska inte sitta på plats med aktiv krockkudde – även om barnet kommer högre upp om det sitter på en bälteskudde. Sidokrockkuddar utgör ingen säkerhetsrisk för barn i bakåtvända bilbarnstolar. De flesta framåtvända bilbarnstolar hjälper till att hålla barnet upprätt, vilket gör att sidokrockkuddar skyddar barnet.

När du ska köpa bilbarnstol

  • ta med både barnet och bilen så att du på plats kan pröva att stolen passar ditt barn och din bil.
  • Begär alltid öppet köp.
  • Köp stolen i en butik där personalen är utbildad och kan ge dig information och hjälp.
  • Använd och montera alltid stolen efter tillverkarens bruksanvisning. En felaktigt monterad stol kan innebära livsfara för barnet.

Babyskydd

Som nyfödd på väg hem från BB och upp till 6–9 månaders ålder åker barnet säkrast i ett babyskydd. De är godkända i viktintervallerna 0–10 kg och 0–13 kg. Köp helst ett babyskydd med höga sidokanter vilket ger ökat skydd vid krock från sidan. Babyskyddet placeras bakåtvänt i fram- eller baksätet. Barnet sätts fast med babyskyddets eget bälte och stolen hålls på plats med hjälp av bilens bälte. Avståndet till instrumentpanelen eller till stolen framför ska vara så stort som möjligt.

Tänk på att inte åka för långa sträckor med ett litet barn – den lilla kroppen orkar inte med det. Babyskyddet är urvuxet när barnets huvud når ovanför stolens kant eller när viktgränsen passerats. Låt aldrig barnet ligga i en fastspänd barnvagnsinsats. Det är ett livsfarligt alternativ för ditt barn.

Bilbarnstol

Byta till bilbarnstol kan man göra när barnet själv kan sitta stadigt utan stöd. Stolen monteras bakåtvänd i fram- eller baksätet med hjälp av underförankringsband och bilens bälte. Barnet sätts fast med stolens bälte. Ibland behöver man vara två vid montering av stolen. En person trycker ner stolen med all kraft, den andra drar åt banden hårt så att stolen sitter stadigt. Om stolen är godkänd för användning i baksätet, kontrollera att den också får plats där i din egen bil.

Barn skall åka bakåtvänt så länge som möjligt

Kontrollera att sikten åt höger inte är skymd, att du ser ordentligt i höger backspegel, om du placerar stolen i framsätet. Stolen är urvuxen när övre delen av barnets öron når över stolkanten eller när viktgränsen passerats. Barn skall åka bakåtvänt så länge som möjligt, upp till 25 kg och tidigast framåtvänt från 18 kg. Välj en bilbarnstol som är godkänd för bakåtvänt åkande upp till 25 kg både i fram- och baksätet. Köp helst ett med höga sidokanter vilket ger ökat skydd vid krock från sidan.

Bältesstol/bälteskudde

När bilbarnstolen är urvuxen är det dags för framåtvänt åkande och en bältesstol eller bälteskudde. Här används bilens egna bälten för att hålla både barnet och stolen/kudden på plats. För att bältet skall skydda barnets kropp istället för att skada den måste kroppen lyftas upp och stödjas med hjälp av en bältesstol eller bälteskudde. Det är mycket viktigt att bältet hamnar rätt. Hjälp barnet att sträcka bältet på rätt sätt så det hamnar nära halsen, över bröstbenet och ner över låren (inte över magen). Övre delen av bältet får inte läggas under armen. Kontrollera att bältesstolen/kudden är försedd med en ordentlig styrning av höftbandet, ett ”horn”, så att inte bältet glider. Följ alltid bruksanvisningen. Ju närmare kroppen bältet ligger desto bättre blir skyddet – lägg inte bältet över kraftiga ytterkläder.

Barn som är kortare än 135 cm måste enligt lag använda bältesstol eller bälteskudde

Bältesstol med nackstöd behövs om barnet sitter på en plats som saknar huvudstöd. Även om barnet somnar hjälper bältesstolen till med att hålla barnet och bältet på plats, så att huvudet inte lutar direkt mot bildörren där sidokrockkudden kan sitta. Kontrollera att bältesstolen följer bilens säte. Barn som är kortare än 135 cm måste enligt lag använda bältesstol eller bälteskudde. Det är förarens ansvar att se till att barnet använder bilbälte och bältesstol eller bälteskudde.

Begagnade bilbarnstolar

Om du köper en begagnad bilbarnstol måste du vara säker på att stolen inte varit med om en krock eller olycka. Då ska den kasseras. Ta av klädseln och kontrollera att stolen och bältena är hela. Titta efter sprickor och märken. Är bilbarnstolen av en modell som enbart är tillverkad av frigolit skall den inte användas. Däremot är många bra moderna bältesstolar/kuddar gjorda av frigolit, men där ska det finnas metallförstärkning inne i kudden.

En bilbarnstol som skötts väl och inte har varit med om någon olycka kan användas upp till 10 år. Därför bör den inte vara äldre än ca 5 år när du införskaffar den för att du skall kunna använda den under flera år. För ett babyskydd är livslängden något kortare, mellan 5 och 7 år. Saknas bruksanvisning eller något tillbehör så kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för att skaffa ny. Är du osäker på en begagnad bilbarnstols historia eller ålder – köp hellre nytt.

Till sist…

Tänk på att även bilens säkerhetsstandard bidrar till ditt barns säkerhet när ni är ute och åker. Försök att välja en så säker bil som möjligt för dig och ditt barn!