Vad betyder bilens varningslampa, ikon, meddelande eller ljudsignal?

Har det hänt något oväntat med bilen, eller vill du bara veta mer om vad de olika små symbolerna kan betyda? Läs M Sveriges guide om bilens varningslampor!

Som medlem i M Sverige har du dessutom tillgång till personlig rådgivning av våra experter inom bilteknik, juridik och bilresor – en av alla förmåner med medlemskapet.

Bli medlem här

Vilken färg har lampan?

 • Grön eller blå brukar vara indikationer på att systemet är aktiverat, som exempelvis bilens lampor.
 • En gul lampa innebär ofta att det trots ett eventuellt problem är okej att köra vidare en begränsad sträcka.
 • Lyser en röd lampa bör du däremot stanna mer omedelbart på ett säkert ställe, kontrollera i bilens manual vad lampan innebär och vid behov ringa assistans, för att ta bilen till en verkstad.

Vet du vilka av lamporna som finns i din bil? Läs i instruktionsboken. Visst kan det låta som ett tråkigt tips – men det ger svar på många frågor om bilen.

De vanligaste lamporna i instrumentpanelen

Ju fler system desto fler lampor. Äldre bilar, eller de som är i enklare utförande, kanske bara har några enstaka varningslampor.

Är bilen nyare eller mer avancerad kan det finnas nästan hur många varningslampor som filhållningsassistent, dödavinkelvarnare, elektrisk parkeringsbroms och nivåreglering. Kanske finns flera olika varningar för den adaptiva farthållaren? Det gäller att ha lite koll innan man åker ut med bilen.


Bromsvarningslampor

Bromsvätska, nivå, varningParkeringsbroms, aktiv eller felmeddelandeBromsklossar, slitagevarning

Symbolerna kan varna för att parkeringsbromsen är åtdragen, att bromsvätskenivån är för låg eller andra fel på bromsarna, som att beläggen är slitna.

Bromsvätska, nivå, varningParkeringsbroms, aktiv eller felmeddelandeBromsklossar, slitagevarning

Bromsvarningslamporna kan varna för:

 • Att parkeringsbromsen är åtdragen. Skulle man råka köra iväg med parkeringsbromsen åtdragen hörs normalt även en ljudsignal.

 • Att bromsvätskenivån är för låg. Att nivån i bromsvätskebehållaren sjunkit kan i värsta fall vara tecken på ett läckage, men kan även bero på att bromsarna slitits så mycket att mer vätska behövs i bromsoken, och då sjunker nivån i behållaren.

 • Andra fel på bromsarna, som att beläggen slitits ner till sin maximala gräns och behöver bytas ut.

Kostnad för åtgärd*

 • Att byta bromsbelägg kan kosta 2 – 3 000 kronor. Om även bromsskivorna behöver bytas kan kostnaden bli 6 – 8 000 kronor.

 • Bilens bromsvätska bör bytas med det intervall biltillverkaren rekommenderar. Vätskan är hygroskopisk och drar med tiden åt sig vatten.

 • Läs mer om bromsvätska här. 

 

* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.


Motorvarningslampor

Motorvarning

Symbolen kan varna för fel på motorn eller avgasreningen. Ofta kan bilen köras i ett felsäkert läge med reducerad effekt för att förebygga mer allvarliga motorfel.

När motorvarningslampan lyser bör du agera! 

Motorvarning

Symbolen kan varna för:

 • Fel på motorn eller avgasreningen. En anledning till att den här lampan ofta är den som lyser är att det finns ett så oerhört stort antal felkällor och felkoder. Bilens motor består av en mängd rörliga delar, sensorer, slangar och rör. Utan fackmässig felsökning är det ofta omöjligt att veta vad orsaken är.

 • Beroende på om motorns funktion kan det antingen gå att köra vidare trots att lampan lyser, eller vara lämpligt att stanna så snart som möjligt.

 • Ofta kan bilen köras i ett felsäkert läge med reducerad effekt. Det är möjligt för att kunna köra bilen men för att förebygga mer allvarliga motorfel.

 • Läs mer om felkoder relaterade till bilens motor.


Partikelfilter felmeddelande

Partikelfilter

Symbolen kan varna för att partikelfiltret börjar bli fullt. Vänta inte med att rätta till problemet – det kan bli mycket värre och onödigt kostsamt.

Tänds den här lampan börjar filtret bli fullt. Vänta inte med att rätta till problemet – det kan bli mycket värre och onödigt kostsamt!

Partikelfilter

Symbolen kan varna för:

 • Tänds den här lampan börjar filtret bli fullt. Vänta inte med att rätta till problemet – det kan bli mycket värre och onödigt kostsamt!

 • Partikelfilter sitter på bilar med dieselmotor, men även på en del nyare bensinbilar. Dess uppgift är att samla in sot och genom spontan förbränning eliminera utsläppen av dessa.

 • Problem kan dock dyka upp för de som ofta kör korta sträckor. Då får systemet aldrig chans att ”spontant” bränna ur filtret, utan behöver extra körtid för att komma upp i temperatur. Läs i bilens instruktionsbok vad du förväntas göra.

 • Ofta räcker det med att köra på en lägre växel, så att motorn jobbar på ett lite högre varvtal, i kanske 15 – 20 minuter för att filtret ska kunna rensa sig självt, vilket gör att lampan slocknar.

Kostnad för åtgärd*

 • Att låta en verkstad köra ett diagnosprogram som regenererar partikelfiltret kan kosta 1 500 kronor.
 • Att byta partikelfiltret kan kosta 10 – 20 000 kronor. Ibland är det inte nödvändigt att byta till ett nytt, det gamla kan i vissa fall göras rent enligt särskilda metoder.
 • Partikelfiltret brukar sällan behöva bytas innan 15 – 20 000 mil, och på en del bilar klarar de sig betydligt längre än så.

 

* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.


Spolarvätska, låg nivå

Spolarvätska, låg nivå

Fyll på med mer spolarvätska så snart du kan när lampan tänds. Om lampan tänds nära inpå att du fyllt i vätska kan det finnas ett läckage i systemet.

Vänta inte med att fylla på. Fyll på med mer spolarvätska så snart du kan när lampan tänds. Men det kan finnas andra orsaker än att det är tomt.

Spolarvätska, låg nivå

Spolarvätska, låg nivå

 • Vänta inte med att fylla på. Fyll på med mer spolarvätska så snart du kan när lampan tänds.

Om lampan tänds nära inpå att du fyllt i vätska kan det finnas ett läckage i systemet. En verkstad får felsöka vart vätskan tar vägen.

Ibland är det glapp i en slanganslutning eller så har bilens tank spruckit. Det kan ske ifall vätskan inte har tillräckligt låg fryspunkt.

Kostnad för åtgärd*

 • Ett ny spolarbehållare behöver inte vara så dyr men ofta sitter de ganska illa till under bilens front. Arbetskostnaden är ofta den största delen. Kostnaden kan vara 2 – 3 000 kronor. Kom ihåg att be verkstaden söka efter begagnade reservdelar om du vill komma ner i pris.

 

* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.


Belysning

Trasig lampa

Det vanligaste felet är att en glödlampa gått sönder. På en del bilmodeller kan lampan vara väldigt knepig att byta, på andra är det väldigt enkelt.

Trasig lampa

Symbolen kan indikera ett problem med bilens belysning

 • Det vanligaste felet är att en glödlampa gått sönder.

 • På en del bilmodeller kan lampan vara väldigt knepig att byta, på andra är det väldigt enkelt.

 • Även om felet ofta är en lampa, kan det finnas andra orsaker till att en lampa inte lyser. Det kan antingen handla om att en säkring har gått sönder, men också att en annan del av bilens elsystem, så som en jordpunkt, inte fungerar som den ska.

 • Särskilt när exempelvis bilens parkeringsljus gått sönder på höger sida både back och fram, kan man misstänka att det är en säkring som löst ut. Titta i bilens instruktionsbok. Det kan vara bra att alltid ha med några extra säkringar i bilen. Vissa biltillverkare har placerat extra säkringar i anslutning till bilens säkringshållare.

Trots att det kan vara svårt eller ibland omöjligt att byta lampan utan ett besök på verkstaden är det något som måste göras så snart som möjligt. Det är farligt att köra med undermålig belysning. Det kan förutom säkerhetsrisken innebära böter och dessutom att bilen blir underkänd vid en besiktning.

 

Kostnad för åtgärd*

 • Går det att byta lampan utan besök på verkstaden kostar lampan sällan mer än 20 – 50 kronor.
 • Även om lampan är billig kan bytet i vissa fall behöva göras på en verkstad på grund av att delar av bilens front kan behöva demonteras. Då kan ett lampbyte lätt springa iväg och kanske istället kosta 1 000 kronor.

 • Titta på film om hur du byter glödlampa själv

* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.


Laddlampa, batterivarningslampa

Batteri/generator,
varning

Symbolen kan varna för att batterispänningen är för låg, att batteriet börjar bli gammalt eller något annat fel på bilens laddningssystem, som exempelvis generatorn.

Den kan indikera att något är fel på bilens laddningssystem. Ofta är det bilens generator, som drivs av bilmotorn och multiremmen, som går sönder.

Batteri/generator,
varning

Symbolen kan varna för att batterispänningen är för låg. Det kan bero på:

 • Att batteriet börjar bli gammalt och inte klarar att hålla rätt spänning. Ett batteri kan ofta bli 5 – 8 år gammalt. Det är vanligt att problemen börjar komma på hösten när det blir kallare ute. Batteriet bör bytas ut mot ett nytt.

 • Att något är fel på bilens laddningssystem. Ofta är det bilens generator, som drivs av bilmotorn och multiremmen, som går sönder.

 • Multiremmen slirar eller har gått av. Titta under huven om du kan se remmen. Om den har gått sönder brukar det även påverka andra system, som exepmelvis hydraulpumpen till bilens servostyrning.

Trots att lampan skulle lysa konstant är det ofta möjligt att köra flera mil på den kraft som ännu finns i batteriet, vanligtvis utan risk för kostsamma följdskador.

Kostnad för åtgärd*

 • Ett batteri kan kosta 800 – 1 500 kronor, att byta det på en verkstad ungefär lika mycket.
 • Att byta generator kan kosta upp mot 10 000 kronor. Med begagnade delar kanske det inte behöver kosta mer än 3 – 5 000 kronor.
 • En ny multirem inklusive spännhjul och montering kan kosta 1 500 – 3 000 kronor, mycket beroende på hur avancerad bilens motor är.

 • Titta på film om hur du byter batteri själv

* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.


ABS/ESP varningslampa

Bromsar ABS, varningESP - antisladd,
avstängd

Lampan blinkar när systemet jobbar. Symbolerna kan också varna för att systemet för låsningsfria bromsar och/eller antisladd-systemet inte fungerar.

Blinkande lampor kan indikera att sladd- eller stabilitetskontroll-funktionerna träder in men fast ljus varnar för att systemen inte fungerar. 

Bromsar ABS, varningESP - antisladd,
avstängd

Symbolen kan ..

.. blinkande: Indikera att sladd- eller stabilitetskontroll-funktionerna träder in, vid exempelvis acceleration på halt underlag, en allt för snäv sväng eller annan situation under körning. Att lampan blinkar då kräver ingen åtgärd, utan indikerar normalt förfarande.

.. men också varna för att systemet för låsningsfria bromsar och/eller antisladd-systemet inte fungerar. Det kan bero på:

 • Inte sällan är felet relaterat till en ABS-sensor. Ett elfel alltså. Systemet är ofta ganska enkelt uppbyggt. Men om lampan lyser krävs oftast en felsökning på verkstad för att fastställa orsaken. Det sitter en sensor vid vardera hjul, som mäter hur snabbt hjulaxeln snurrar. Det går ofta att köra vidare utan risk för följdskador, dock krävs en reparation omgående eftersom bilens låsningsfria bromsar utgör ett mycket viktigt säkerhetssystem.

 • Precis i anslutning till ABS-sensorn sitter en ring på hjulets axel. Denna ring kan skadas av olika orsaker. Om den är skadad kan den i värsta fall i sin tur skada ABS-sensorn. Den kan också ha trillat av. Felet behöver åtgärdas på verkstad.

 • Felet kan också bero på ett fel i ABS-styrdonet, alltså den programmerbara datorenhet som ska övervaka systemet och säkerställa korrekt funktion.

Vill du få en grundkurs i bilens varningslampor?

För att se vår film om vad du kan göra när en varningslampa lyser acceptera att marknadsföringscookies får användas.


Övriga varningslampor

Varningslampa, passagerar-airbag, avstängd Varningslampa, airbag, varning
Passagerar-airbag,
avstängd
Airbag, varning

Batteri/generator,
varning ESP - antisladd,
avstängd
Batteri/generator,
varning
ESP - antisladd,
avstängd
Bältesvarning Bromsar ABS, varning
Bältesvarning

Bromsar ABS,
varning
Bromsklossar, slitagevarning Bromsvätska, nivå, varning
Bromsklossar,
slitagevarning
Bromsvätska,
nivå, varning
Lågt däcktryck eller allmänt TPMS-fel Dimljus främre
Lågt däcktryck
eller allmänt TPMS-fel
Dimljus främre

ECO-läge aktiverat Farthållare, aktiv
ECO-läge aktiverat Farthållare, aktiv
Generellt fel Frostvarning
Generellt fel Frostvarning
Glödstift, aktiva Glödstift, felmeddelande
Glödstift, aktiva Glödstift,
felmeddelande
Katalysator, felfunktion Helljus, aktiverat
Katalysator,
felfunktion
Helljus,
aktiverat
Motorhuv öppen Trasig lampa
Motorhuv öppen Trasig lampa
Kylarvätska, temperatur Ljusreglering
Kylarvätska,
temperatur
Ljusreglering

Motorvarning Nivåreglering, felfunktion
Motorvarning

Nivåreglering,
felfunktion
Parkeringsljus Parkeringsbroms, aktiv eller felmeddelande
Parkeringsljus


Parkeringsbroms,
aktiv eller fel-
meddelande

Parkeringsvarning

Nyckel ej i bil eller fel på immobilizer

Parkeringsvarning

Nyckel ej i bil/
fel på immobilizer

Rattlås, felfunktion

Partikelfilter

Rattlås, felfunktion

Partikelfilter

Service-indikator

Servostyrning, osäker funktion

Service-indikator

Servostyrning,
osäker funktion

Spolarvätska, låg nivå Filbytesvarning
Spolarvätska, låg nivå Filbytesvarning

 

För att förstå systemet – läs bilens manual

Finns det parkeringsvarnare?

För att inte backa på något i onödan, om ljudvarningen skulle vara defekt, finns vanligen andra tecken på om något i så fall blivit fel, till exempel en konstant ton.

Start/stopp-system kräver ofta en mängd parametrar för rätt funktion.

Om den ibland inte aktiveras, kontrollera i instruktionsboken, där står ofta listat vad som gäller till exempel fastbältad förare, rätt motortemperatur osv. Är AC:n inställd på max effekt? I så fall stängs motorn ofta inte av även om Start/Stopp är aktiverat.