Få hjälp av vår jurist i tvister med verkstäder, bilhandlare, försäkringsbolag, parkeringsbolag och med trafikförseelser.

M Sveriges jurist ger råd vid:

  • Verkstadsproblem: dålig kommunikation, felaktigt utförda reparationer, det tar lång tid att få bilen reparerad.
  • Frågor om garantitider för köpt eller reparerad bil.
  • Felaktigt utställda böter.
  • Transportstyrelsen skickar brev om att eventuellt återkalla körkort pga att de har informerats om att du har fått kraftigt nedsatt syn, epilepsi eller annan typ av sjukdom.
  • Bilen är krockskadad och försäkringsbolaget vill lösa in bilen till ett väldigt lågt pris, jämfört med vad du anser är bilens korrekta värde.
  • Hastighetsöverträdelser, parkeringsöverträdelser och övriga trafikbrott.


I juridiska frågor finns ofta utrymme för olika tolkningar av lagar och andra bestämmelser. För den ovane är det lätt att gå vilse i regeldjungeln och slösa tid på sådant som inte leder någonstans – eller gå miste om möjligheten att tillvarata din rätt. Den juridiska rådgivningen omfattar frågor som rör din bil och ditt bilägande.

Kostnadsfri rådgivning för M Sveriges medlemmar

Tänk på att alltid ange alltid medlemsnummer när du kontaktar oss. Den juridiska rådgivningen är tänkt som en hjälp till självhjälp. Det innebär att det är du själv som vidtar eventuella åtgärder. Det kan dock hända att en viss situation kräver mer ingående hjälp. Du har då, under vissa förutsättningar, möjlighet att få tillgång till utökad juridisk service. Denna service kan till exempel innefatta att M Sveriges jurist kontaktar din motpart via mejl eller brev.

Ställ din fråga här!


Läs mer om vår integritetspolicy när du sänder in uppgifter till oss

 

Ring M Sveriges jurist

Ordinarie öppettider

Måndag och fredag 09.00–11.00
Tisdag och torsdag 13.00–15.00

020-21 11 11

+46 8 690 38 00 (från utlandet)

Mejladress: jurist@msverige.se

Du kan även skicka din fråga med vanlig post.

Tänk på att din medlemsavgift ska vara betald senast då rådgivningen påbörjas.

Inte medlem ännu? Bli det här!

Bli medlem