Med anledning av de höga bensin- och dieselpriserna har M Sverige ställt ett flertal krav för att minska hushållens kostnader. Bilen behövs i samhället och för de allra flesta är det inte ett alternativ att använda bilen mindre.

M Sveriges förslag:

– Det här är direkt genomförbara och trovärdiga förslag som långsiktigt skulle underlätta för bilisterna i vårt land där alternativa färdmedel ofta saknas, i tider av redan ansträngd ekonomi. Det är dessutom förslag som möjliggör att leva upp till våra klimatpolitiska åtaganden, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har bilresor varit en påtaglig utgift för många hushåll. Högt världsmarknadspris på råolja och en svag kronkurs har ökat priserna vid pump. Även nationell politik såsom hög bränsleskatt och krav på inblandning av biodrivmedel har bidragit till att Sverige har bland EU:s högsta priser på både diesel och bensin.

Vi har väckt frågan om minskad skatt i takt med ökad inblandning av förnybara drivmedel

Bedömningen från M Sverige är att våra krav är relevanta och borde införas. Det är också glädjande att vi redan väckt ett politiskt engagemang bland annat i frågan om minskad skatt i takt med ökad inblandning av förnybara drivmedel, samt i frågan om ett utvecklat reseavdrag.

Bensinprisets produktionskostnad, skatt och moms den 23 augusti 2023 Källa: Ekonomifakta med underlag från OKQ8 och Skatteverket
Bensinprisets produktionskostnad, skatt och moms den 23 augusti 2023 Källa: Ekonomifakta med underlag från OKQ8 och Skatteverket

När reduktionsplikten – inblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel – infördes 2018 var det mot ett löfte om att skatten på drivmedel skulle justeras ned om reduktionsplikten höjde priserna vid pump. Detta beskrevs bland annat i regeringens promemoria Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Så har inte skett. I stället har bilisterna drabbats av stora kostnadsökningar och reduktionsplikten blivit ett politiskt slagträ.

Sänk skatten i takt med ökad reduktionsplikt

M Sverige kräver sänkt skatt på drivmedel:

2007 infördes skatt på trafikförsäkringen som del av en reform för att omfördela kostnaden för trafikskadade. Medan resten av reformen skrotades blev skatten på 32 procent kvar och har sedan dess gett staten en intäkt på 3–4 miljarder kronor årligen.

– Vi måste titta på alla möjligheter att dämpa hushållens utsatthet nu när kostnaderna för bilen har ökat så kraftigt. Genom att ta bort den här skatten sänks kostnaden med ungefär 700 kronor per år för en vanlig personbil, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

M Sverige kräver slopad skatt på trafikförsäkringen:

Räkna ut dina kostnader med vår bilkostnadskalkyl

Bränslepriset är en av de faktorer som påverkar kostnaden mest, men det finns andra utgiftsposter att beakta. Du kan själv se vad din milkostnad är i vår bilkostnadskalkyl.

M Sveriges bilkostnadskalkyl

 

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om bilkostnader

  • Planera resorna, gör flera ärenden samtidigt när det är möjligt.
  • Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken.
  • Kom ihåg att modern däcktryckövervakning TPMS sällan reagerar om alla däck har lika dåligt tryck.
  • Praktisera Eco-Driving. Kör defensivt och var förutseende i trafiken. Använd inte farthållare.
  • Håll bilen väl servad och underhållen.
  • Ha inte onödiga eller tunga saker liggandes i bilen för jämnan, och ha inte takräcken monterade när du inte behöver dem.

De största kostnaderna är förutom priset på drivmedel bilens försäkring, skatt (särskilt malus-skatt), bilservice samt värdeminskning. Värdeminskningen är störst på nya bilar, men minskar ju äldre en bil blir eller ju längre tid man äger den. Risken för kostsamma reparationer ökar i takt med att bilen blir äldre. Ta reda på vad din bil kostar att köra i vår bilkalkyl.

Du är bara skyldig att ställa din egen bil till arbetsgivarens förfogande (det vill säga att du använder den i jobbet) om ni kom överens om det i samband med din anställning, exempelvis om det framgick av platsannonsen att det fordras B-körkort samt tillgång till egen bil.

Saknas en sådan överenskommelse kan du kräva att din arbetsgivare ordnar med resan på annat sätt, att du kan utföra uppdraget med en bil som företaget äger eller erbjuder dig en milersättning som du är nöjd med.

Ta reda på vad det står i det kollektivavtal som du omfattas av. Ofta har fackförbund avtalat om ersättningsnivåer på upp till dryga 40 kronor per mil. Då dras det skatt på det belopp som överstiger 25 men det blir förstås en ersättning som ligger närmare bilens faktiska kostnader.

Ta kontakt med ditt fackförbund om du inte får gehör från din arbetsgivare.

M Sverige arbetar för att schablonbeloppet på 25 ska höjas till 27 kronor.

Även om det säljs många nya elbilar är 19 av 20 bilar på vägarna bensin- eller dieselbilar.

Om din årliga körsträcka är cirka 1000 mil är bensinbilen ofta ett bra val. Kör du längre än 2000 mil per år gör du ofta en besparing genom att välja en dieselbil. Diesel kostar mer per liter men en dieselbil har ofta lägre förbrukning. Om det finns tankställen för biogas där du bor kan en gasbil innebära en lägre milkostnad än en bensin- eller dieselbil. Använd vår bilkostnadskalkyl för att göra egna jämförelser

Välj en bil i en storlek som räcker för dina vardagsbehov. Att välja en större bil för att klara enstaka semesterresor kan göra bilägandet onödigt kostsamt. Är du medlem hos oss? Ta kontakt med vår medlemsrådgivning.

Undvik onödig utrustning som ökar kostnaden eller bilens pris. Det kan vara fyrhjulsdrift, panoramaglastak eller avancerade stereo- eller navigationssystem. Välj i stället utrustning som är praktisk, som motorvärmare eller dragkrok.

Avdraget är och har alltid varit ett schablonbelopp och avser ägande av en genomsnittlig bil.

Sen beror det på vilka data som läggs in i kalkylen. En helt ny bil som har ett högt pris och som bara innehas under ett fåtal år får alltid en högre milkostnad än en bil som innehas under 10 års tid. Bilens fasta kostnader slår olika beroende på hur lång årlig körsträcka du har.

Förslaget om 27 kronor per mil gäller utifrån en normalperiod och presenterades av oss på M Sverige under hösten 2021. Hänsyn har därför inte tagits till den kostnadsökning som Rysslands invasion av Ukraina sedan dess har medfört. Med anledning av kriget har regeringen nu aviserat om andra åtgärder för att lindra bilisternas kostnader.

 

Håller du med oss om att bilens roll i samhället allt för ofta underskattas? Kanske skulle du inte klara dig utan bilen?

Då får du gärna stötta oss i vårt arbete. Bli medlem i M Sverige.