Riksförbundet M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i promemorian Sänkt skatt på drivmedel. I promemorian föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel. Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget i enlighet med resonemanget nedan.

M Sverige är en oberoende konsumentorganisation som erbjuder rådgivnings- och utbildningsverksamhet inom trafiksäkerhet, fordonssäkerhet samt konsumentrådgivning i tekniska och juridiska frågor kopplade till bilinnehav. Vi har ungefär 90 000 medlemmar, fördelade på ett trettiotal ideellt arbetande lokalklubbar. M Sverige är även en del av ett stort internationellt nätverk av motorklubbar genom samarbetet inom FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) med över 80 miljoner medlemmar i hela världen.

Som konsumentorganisation står vi på bilisternas sida i alla de frågor som gäller bilägande och bilanvändande. Samtidigt är hållbarhetsperspektivet centralt i vårt arbete. Klimatet och miljön är och måste vara vår tids högst prioriterade fråga. En internationell omställning från koldioxidintensiv till koldioxidneutral utveckling kräver genomgripande förändringar av våra samhällen och behöver genomsyra alla områden, inklusive biltrafiken.

Samtidigt är bilen en förutsättning för att många delar av landet ska fungera. Bilismen ger rörelsefrihet och det är grunden för många av de saker vi tar för givet i vardagen. Att kunna skjutsa sina barn till skolan och fritidsaktiviteter. Att kunna ta sig till och från jobbet. Att kunna handla eller och hälsa på vänner och bekanta.

Alla har inte möjlighet att köpa en helt ny bil och förbränningsmotorn kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. Därför behövs fler och mer alternativa drivmedel som biogas, etanol och syntetiska bränslen.

M Sverige menar att dessa båda perspektiv måste beaktas samtidigt. Både behovet av en omställning från fossilt till hållbart, och behovet av bilen i vardagen för många människor. Vi behöver därför pragmatiskt hitta lösningar på miljöfrågor utan att samtidigt rasera bilisternas vardagsekonomi eller möjlighet att använda bilen. De styrmedel som används för att minska koldioxidutsläppen, såsom skatter och avgifter, får inte blir allt för betungande för bilägare. Detta gäller särskilt för de bilägare som är beroende av bilen i sin vardag.

 

Reduktionsplikten

Av de anledningar som redogjorts ovan ser vi reduktionsplikten som ett viktigt verktyg för att minska koldioxidutsläppen. Genom att blanda in förnyelsebara drivmedel i fossila bränslen skapas en utsläppsminskning utan att bilisterna påverkas eller förväntas köpa nya bilar eller köra mindre. Sådana reformer är nödvändiga för att minska koldioxidutsläppen. Att i sin befintliga bil kunna tanka ett drivmedel med mindre koldioxidpåverkan ger fler bilister förutsättning att bidra till omställningen.

Införandet av en reduktionsplikt kräver kompenserande förändringar av skatten på bensin och dieselbränsle för att undvika högre priser på drivmedel vid pump. Det är främst två effekter som påverkar pumpriset. Dels effekten av att full skatt per liter tas ut på alla drivmedel inom plikten. Dels de högre produktionskostnaderna som råder för biodrivmedel jämfört med deras fossila motsvarighet och som spelar roll vid en ambitionshöjning.

Riksförbundet M Sverige tillstyrker därför den föreslagna skattesänkningen.

 

Riksförbundet M Sverige

Christer Andersson,vd

Heléne Lilja, Chef kommunikation och samhälle