År 2007 infördes en skatt på trafikförsäkringen som del av en tänkt reform för att omfördela kostnaden för trafikskadade. Någon större reform blev aldrig av och skatten har i dag ingen koppling till trafiksäkerhet.

M Sverige föreslår:

  • Slopa trafikförsäkringsskatten i syfte att minska överbeskattningen av bilister. Detta skulle minska bilistens kostnader med cirka 700 kronor per år utan att sinka klimatomställningen.

År 2007 infördes skatt på trafikförsäkringen som del av en reform för att omfördela kostnaden för trafikskadade. Men någon större reform blev aldrig av och kvar blev skatten på 32 procent som fram till 2022 gett staten en intäkt på totalt ungefär 45 miljarder kronor.

Regeringen bör skyndsamt ser över vilka stöd som kan vara till hjälp för att lindra utvecklingen

Kostnaderna för Sveriges bilister har ökat markant på kort tid. Höga bränsleskatter och moms, höjd malusskatt samt slopandet av klimatbilsbonusen bidrar till ett rekordhögt kostnadsläge.

Regeringen bör skyndsamt ser över vilka stöd som kan vara till hjälp för att lindra utvecklingen. En självklar åtgärd är att skatten på trafikförsäkringen tas bort.

När skatten infördes var budskapet att pengarna skulle återföras till bilisterna.

I förarbetet angav Skatteutskottet att reformen skulle belöna ett trafiksäkert beteende. Vad man menade med detta är oklart eftersom det enda man åstadkommit med skatten är ökade kostnader för fordonsägaren.

Skatten har ingen som helst koppling till trafiksäkerhet och bilister är trötta på överbeskattningen, det har blivit för dyrt att ha bil och det drabbar allra mest dem som inte har några alternativ till den. En slopad trafikförsäkringsskatt skulle ge bilägaren ungefär 700 kronor per år i minskade kostnader.