Praktisk information om camping, husbil, hotell, vackra vägar, vägnätet, vägavgifter, miljözoner, säkerhet, hastighetsgränser, promillegräns, däck, belysning, trafikregler, checklistor när du packar, hur du ska bete dig om något händer och mycket mer.

Flandern (= norra Belgien) visitflanders.com.
Landets södra del Vallonien belgium-tourism.be.

touring.be har en servicebutik på 44 rue de la Loi i centrala Bryssel. M-medlemmar får restips och rabatt på kartor och resetillbehör.
Som M-medlem kan du även ringa +32 2 286 33 84  för juridisk rådgivning i frågor gällande verkstadskostnader eller motorvägsavgifter i Belgien.

Tourings assistansbilar Touring Secours/Touring Wegenhulp patrullerar vägarna och hjälper till om bilen krånglar.

Camping är tillåten där markägaren gett tillstånd och på över 900 campingplatser, de flesta längs kusten och i Ardennerna i sydöst. Se Turistinformation ovan eller campingbelgique.be (Vallonien).

Ställplatser listas i katalogen Reisemobil Bordatlas. Köp den i vår webbshop.

I Flandern får man inte campa/övernatta i fordon parkerat på väg, gata eller p-plats eller på kuststränderna, om det inte uttryckligen framgår att det är tillåtet. I Vallonien är reglerna mer liberala, men också här förekommer lokala inskränkningar.

Se Turistinformation ovan och här 

Hotell med personlig touche listas på logishotels.com.

 

Euro

EU-land. Från annat EU-land får varor för personligt bruk tas in moms- och tullfritt, om moms betalats i inköpslandet.

För varor inköpta utanför EU eller "tax-free" gäller 200 cigarretter eller 250 g tobak, 1 liter sprit eller 2 liter starkvin (15–22%), 4 liter lättvin och 16 liter öl. Samt andra varor till ett värde av 300 euro.

Reflexväst är ett krav.

Första förbandslåda och brandsläckare en rekommendation för utlandsregistrerade fordon. 

Se allmän checklista här

Bra motorvägar/leder. Ojämn standard i övrigt. Många vägar är belagda med stötiga betongplattor. Trafiken går ofta genom städer och samhällen, inte utanför, så det tar längre tid än man tror att ta sig från en plats till en annan. Undvik bilkörning i centrala Bryssel. Trafikinformation: inforoutes.be eller tel +32 (0)2 642 66 66.

Vägvisning på flamländska eller franska, beroende på var man kör.
Här några vanliga ortnamn på flamländska/franska:

Aken (=tyska Aachen)/Aix-la-Chapelle, Antwerpen/Anvers, Bergen/Mons, Brugge/Bruges, Brussel/Bruxelles, Toornik/Tournai, Edingen/Enghien, Gent/Gand, Geraardsbergen/Grammont, Ieper/Ypres, Kortrijk/Courtrai, Leuven/Louvain, Luik/Liège, Mechelen/Malines, Namen/Namur, Rijsel/Lille (i Frankrike), Roeselare/Roulers, Ronse/Renaix, Tienen/Tirlemont, Veurne/Furnes.

Liefkenshoektunneln i Antwerpen www.liefkenshoektunnel.be.

Lastfordon > 3,5 t betalar kilometeravgift på motorvägar och större vägar. Avgiften registreras av en betalbricka på vindrutan.
Ingen avgift för tunga husbilar. Läs mer här

Utlandsregistrerade bilar som vill köra i centrala Antwerpen måste uppfylla utsläppskraven och ska lista sig i en databas (kostnadsfritt). Dieselbilar i miljöklass Euro 4 eller lägre betalar också en avgift.

Från maj 2018 krävs listning för den som ska köra Bryssel.

1 januari 2020 infördes listning i Ghent 

Observera att man måste lista sig separat för varje stad. En listning i exempelvis Bryssel gäller inte i Antwerpen, eller omvänt.

Från 1 januari 2025 införs lågemissionszoner i Valloniens städer.

Tätortsskylt = 50. Hastigheten trappas ned stegvis: först 70, sedan 50 och i centrum ofta 30. I övrigt gäller:

Personbil med eller utan släp, mc, husbil totalvikt under 3,5 t
Landsväg: 90 (Vallonien), 70 (Flandern) eller enligt skyltning.
Motorled och motorväg: 120*

Husbil och fordonskombinationer totalvikt 3,5-7,5 t
Landsväg: 90 (Vallonien), 70 (Flandern) eller enligt skyltning.
Motorled och motorväg: 90

*Motorled = minst två körfält i vardera körriktningen och mittremsa/räcke. Är så inte fallet gäller 90.
Vid dimma eller hårt regn gäller 90 på motorled och motorväg.
Fordon med dubbdäck: landsväg 60, motorled/väg 90. Baktill på bilen ska sitta en rödkantad vit dekal med siffran 60.

Tilläggstavlan Rappel/Herhaling ser man ofta under hastighetsskyltarna. Ordet betyder "påminnelse".

0,5

 • Tänk på var du parkerar, framförallt nattetid. Använd gärna bevakade eller inhägnade p-platser och garage. Låt inte bagage ligga synligt. Töm bilen när den lämnas för natten.
 • P-platser är svåra att hitta inne i städerna. Nära tågstationer och bussterminaler finns ofta stora p-platser.
 • I blå parkeringszon Zone Bleue gäller högst två timmars parkering, om inte annat anges. Är parkeringen avgiftsfri ska P-skiva parkeerschijf/disque användas måndag till lördag  9.00–18.00. Svensk p-skiva duger.
 • Skylten P + Payant/Betalend = betalparkering. Tilläggsskylten Sauf riverains/Uitgezonderd bewoners betyder att betalning eller eventuellt p-förbud inte gäller de boende i området.
 • P-förbud 15 m före och efter buss/spårvagnshållplats eller där spår korsar körbanan. Samt där det är gul heldragen markering längs gatu/vägkanten.
 • EU-märkt handikapptillstånd ger inte rätt till parkering där p-förbud råder. Däremot slipper man tidsgränsen på tidsbegränsade p-platser.
  På betalparkeringar gäller samma avgifter och villkor som för vanliga fordon. På privata parkeringar gäller särskilda regler.

Minsta mönsterdjup sommar- och vinterdäck 1,6 mm.
Vinterdäck rekommenderas 1/10-30/4, men är inget krav.
Dubbdäck är tillåtna 1/11–31/3 (se dock under Hastighetsbestämmelser).

Motorcykel ska ha halvljus/varselljus påslaget dagtid. För personbilar är det frivilligt.

95 oktan: Euro Super 95 eller Ongelood 95 eller Euro 95.
98 oktan: Super Plus 98 eller Ongelood 98 eller Super 98.

Etanol E85 finns inte i Belgien. Gasol LPG är däremot ett rätt vanligt drivmedel.

Följ samma regler som i Sverige.

 • Förbjudet att tala i handhållen mobiltelefon och att skicka SMS under körning. Med hands-free är samtal tillåtna.
 • Samma rondellregler som i Sverige. Alla rondeller är skyltade eller har målade företrädesmarkeringar på vägbanan.
 • Skyltar i Flandern med ordet fiets eller fietsers avser cyklar/cyklister.
  Bromfiets betyder moped. Ordet uitgezonderd betyder "gäller ej".
 • Reflexväst ska finnas i bilen. Ta på västen om du kliver ur bilen på en motorväg eller motortrafikled. Gäller även dagtid.
 • Belgiskregistrerade fordon ska ha med en brandsläckare och en första förbandslåda i bilen.
 • GPS-funktioner som aktivt letar upp fartkameror får inte vara påslagna under färd. Kartprogram som anger fasta fartkameror är ok att använda.
 • Sätt på bilens varningsblinkers när du närmar dig en kö, så att fordon som kommer efter dig hinner varnas i tid.
 • Lastbilar över 3,5 ton får inte köra om andra fordon på tvåfiliga vägar utanför tätort. Traktorer och långsamgående jordbruksfordon får köras om.
 • Tomgångkörning är inte tillåten. Om inte trafiken eller andra omständigheter kräver att motorn är på, ska den slås av när bilen står still.
 • Vintertid (1/11–31/3) kan det vara trafikrestriktioner i Bryssel, om halten av luftföroreningar överskrider en viss nivå. Detaljer ges på elektroniska stortavlor vid infarterna och på www.picdepollution.be

Höjd 4 m. Bredd 2,6 m. Längd (husbil) 12 m.

Framtill får lasten inte överskrida bilens längd. Last som skjuter ut mer än en meter bakåt märks ut med en vit skylt (50x50 cm) med diagonala röda ränder i reflekterande färg. Vid färd i mörker krävs dessutom röd belysning och två orange reflexer, en på var sida.

Last baktill får inte till någon del skymma bilens registreringsskylt eller baklyktor. Cykelhållare bör ha egen belysning och en skylt som visar bilens registreringsnummer.  

Polisen utdömer och inkasserar böter på plats. Av utlänningar kan upp till 866 € inkasseras.

Vägrån hör inte till vanligheterna, men har förekommit. Rånen äger rum nattetid eller tidiga morgnar utanför nattöppna bensinstationer. Eller genom att rånarna försöker få aningslösa medtrafikanter att stanna och hjälpa till med vad som ser ut att vara en trafikolycka.

Krånglar bilen? Se vad du ska göra och vem du ska ringa här 

Längs motorvägarna är hjälptelefoner uppsatta med cirka 2 km mellanrum. Svarta trianglar pekar åt det håll närmaste telefon finns. Begär assistans från Touring Secours/Touring Wegenhulp.

Polis, ambulans, räddningstjänst: tel 112 från mobil.