Anmäl skada

Anmäl skadan direkt här

Skadeavdelningen är öppen dagligen 10.00–16.00

077-440 60 61 

m-forsakring@msverige.se

Om du behöver kontakta oss utanför våra telefontider, vänligen ring Gjensidiges växel, 0771-326 326 och välj ”akut skada”.

Corona-virus – Läs mer här hur försäkringen gäller Om du hellre vill fylla i din skadeanmälan på en skadeblankett, använd blanketterna nedan som du skickar in till oss. Du kan fylla i dem online före du skriver ut.

Motorfordon

Brand/maskinskada

Singelolycka

Stöldskada

Boende

OlycksfallHitta din närmaste verkstad

Verkstadslista

 Om vi inte är överens

Om vi inte kommer överens i ditt skadeärende, finns det flera sätt för dig att gå vidare. I första hand rekommenderar vi dig att prata med din handläggare, begära omprövning eller kontakta Kundombudsmannen.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga vid klagomål.