Motorvägsavgifter förekommer i många länder. Vanliga vägar kan också vara avgiftsbelagda, liksom tunnlar, vägfärjor och broar.

Vägavgifterna betalas på olika sätt. Vissa länder har bemannade betalstationer längs vägen. I andra länder köper man i förväg en vignette, ett klistermärke som sätts på vindrutan. Ibland registreras fordonet av en kamera. Då måste du ha ordnat en elektronisk betallösning, eller se till att inom en viss tid sätta in avgiften på ett konto eller betala kontant på särskilda betalställen. Alltfler städer förbjuder biltrafik i centrum, utom för fordon med tillstånd. Här och var förekommer krav på miljödekaler.

Uppgifterna på den här sidan avser personbilar och husbilar. Bussar och lastfordon har andra regler.

Norge

Bompengar tas ut i några städer och på många vägar, broar, tunnlar och landsvägsfärjor. I någon enstaka bomstation går det fortfarande att betala på plats. Men nästan alltid handlar det om elektronisk debitering.

Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger tar ut piggdekksgebyr, en särskild avgift om du kör med dubbdäck vintertid.

Läs mer om norska vägavgifter, dubbdäcksavgifterna och om hur du betalar. 

Danmark

Läs om avgifterna på Öresundsbron www.oresundsbron.com Stora Bältbron www.storebaelt.dk och nya Kronprinsessan Marys bro fjordforbindelsen.dk över Roskildefjorden.

Den som har en betalbricka för Öresundsbron kan använda den också på Stora Bältbron och på några av färjelinjerna.

För att få köra i centrala Köpenhamn, Fredriksberg, Odense, Århus och Ålborg måste dieseldrivna lastbilar, bussar och lastbilsregistrerade husbilar över 3,5 t uppfylla minst Euro 5-kraven eller ha eftermoterat partikelfilter. Från 1 oktober 2023 påverkas även dieseldrivna personbilar av miljözon med krav på att uppfylla minst Euro 5-kraven eller ha eftermoterat partikelfilter. Avläsning sker elektroniskt med ANPR-teknik. Registreringsskylt på fordon läses av med kamera och kontrolleras mot fordonsregister för aktuellt land. Uppfyller ditt fordon inte reglerna för miljözon kommer ett krav på 1700 Euro att skickas hem per post från danska Miljøstyrelsen. Läs mer om de danska miljözonerna här.

Tyskland

Vägavgifter förekommer ännu inte i Tyskland. 

Ett sjuttiotal tyska städer har infört miljözoner Umweltzonen. De flesta ligger i Ruhrområdet eller i sydvästra Tyskland. I norr finns miljözoner i Berlin, Bremen och Hannover.

För att få köra i en Umweltzone ska en dekal sitta på vindrutan. Dekalen kallas Feinstaubplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Dekalkravet gäller även utlandsregistrerade bilar och eldrivna bilar.

I de flesta tyska städer behövs ingen miljödekal. Den behövs inte heller för att köra på vanliga landsvägar och motorvägar.

Utöver tidigare införda miljözoner har en del tyska städer utökat kraven och infört Lågutsläppszon med förbjud mot framförallt äldre dieselbilar i stadskärnan. Syftet är att minska kvävedioxiden i luften.

Läs mer om de tyska miljözonerna och om hur du skaffar en miljödekal. 

Storbritannien, Irland

Väg- tunnel- och broavgifter förekommer på enstaka håll. I centrala London trängselavgift Congestion Charge dagtid måndag-fredag. Läs mer.  

Belgien

Ingen vägavgift för personbilar förutom i Liefkenshoektunneln i Antwerpen. Lastfordon över 3,5 ton betalar kilometerskatt på motorvägar och större vägar.
Utlandsregistrerade bilar som vill köra i Antwerpen, Bryssel eller Ghent måste uppfylla utsläppskraven och kostnadsfritt lista sig i en databas, (varje stad har sin egen lista). Dieselbilar i miljöklass Euro 4 eller lägre betalar en avgift. Läs mer

Nederländerna

Inga motorvägsavgifter men väl avgift för tunnlarna Dordrecht och Westersschelde.

Miljözoner med dieselförbud (Milieuzonen). Påverkar endast dieseldrivna personbilar och tyngre fordon. Inga dekaler eller föranmälan behövs, övervakning sker via vägkameror. 

Frankrike, Italien, Spanien, Portugal

Flertalet motorvägar ägs och underhålls av privata bolag. Betala i bemannade betalstationer längs vägen eller när du svänger av. 
Kontant betalning är enklast, men kreditkort går också bra. En del avfarter är obemannade och kräver jämna pengar eller kreditkort.

Frankrike
Läs mer om de franska motorvägsavgifterna.

En handfull franska städer har infört miljözoner Zones à cirkulation restreinte. För att få köra i en miljözon ska en dekal sitta på vindrutan. Dekalen kallas Vignette Crit´Air och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Även utlandsregistrerade bilar ska ha dekal.

Dekalkravet gäller vanligen måndag–fredag kl 8.00–20.00 men det förekommer att miljözon är aktiv dygnet runt.  

Ett flertal områden i Frankrike omfattas av tillfälliga, väderberoende miljözoner, zone de protection de l´air. Dessa miljözoner kan aktiveras från den ena dagen till den andra. Då kan även körning på vanliga vägar eller motorvägar inom miljözon komma att kräva dekal.

Läs mer om de franska miljözonerna och om hur du skaffar en miljödekal.

Ladda ner gratisappen Green-Zones och registrera in din bils uppgifter så kan du se om en zon är aktiv och om din bil kommer att få köra i området. Observera att det inte är samma sak som att skaffa en miljödekal.

 

Italien
Läs mer om de italienska motorvägsavgifterna.

Förbudskylten Zona Traffico Limitato ser man i många italienska städer, ibland med tilläggstavlan Eccetto autorizzati = endast fordon med tillstånd. Skylten är svår att uppfatta, så håll noga uppsikt. Ibland gäller förbudet bara vissa dagar och tider. Det framgår i så fall av tilläggstavlan.

Gör inte misstaget att följa de bilar som passerar skylten, för de har sannolikt tillstånd. Den som bryter mot förbudet fotograferas. Ofta dröjer det ett år innan böterna letat sig hem till dig i Sverige. Har ZTL-skylten passerats flera gånger får du nya böter varje gång.

Läs mer om Zona Traffico Limitato 

Spanien
Autovias är avgiftfria, Autopistas (A och AP-vägar) är avgiftsbelagda.

Läs mer om de spanska motorvägsavgifterna.

Alla spanska städer med fler än 50 000 invånare ska senast 2023 ha infört lågemissionszoner. Spanien har fyra utsläppsdekaler Distintivo Ambiental som är giltiga för spanska fordon. Dekalsystemet är enhetligt över landet men kraven kan se olika ut för olika städer. Utlandsregistrerade fordon kan i dagsläget inte skaffa de spanska miljödekalerna. Miljödekaler från Tyskland, Frankrike, Danmark eller Österrike accepteras. Det är förarens ansvar att hålla reda på vilka krav som gäller för den aktuella spanska staden och att fordonet motsvarar dessa krav. 

Utöver lågemissionszoner har några städer även infört andra typer av miljöbegränsningar. Som exempel råder körförbud i centrala Madrid och delar av Valencia, där endast fordon med tillstånd får köra in. 
I Barcelona är det körförbud måndag - fredag kl 7.00-20.00. För tillstånd att köra i denna miljözon ska utlandsregistrerade bilar registrera och ansöka om tillstånd i förväg. 

Läs mer om de spanska miljözonerna

Portugal

Vägavgifter går ofta att betala kontant eller med kort, men inte alltid. Allt fler motorvägar övergår till helautomatisk debitering. Då skyltas med en särskild symbol eller med skylten Electronic toll only/Portagem exclusivamente electronicos.

Flera portugisiska städer har begränsande trafikzoner, bland annat Lissabon där äldre fordon inte får köra av miljöskäl.

Läs mer om vägavgifter och miljözoner i Portugal

Österrike, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern

Vid motorvägskörning i Schweiz och Österrrike krävs ett klistermärke på vindrutan eller den digitala varianten e-vignette. Märket kallas Autobahn-Vignette och köps på större bensinstationer i gränsområdena, eller vid själva gränsen. Vignetter finns för kortare eller längre perioder, i Schweiz enbart för ett helt år. Polisen bötfäller vignettlösa fordon. Sitter märket fel eller ligger löst kan böter också utdömas. Eller om gamla märken sitter kvar på vindrutan. 

Tjeckien, Slovenien, Slovakien och Ungern har slopat klistermärkena. Istället utfärdas en e-Vignette, vilket betyder att bilens registreringsnummer läggs in i en databas. Övervakning sker med hjälp av kameror längs vägarna.

Har du en tung husbil (=över 3,5 ton totalvikt)?
Då måste du i flera av dessa länder betala kilometeravgift.

Schweiz Läs mer

Österrike Läs mer

Tjeckien Läs mer 

Slovakien Läs mer

Slovenien Läs mer 

Ungern Läs mer 

Litauen

På vägarna A1-A18 tas avgift för tung trafik. Dit räknas även lätta lastbilar (=under 3,5 ton totalvikt). Läs mer 

Bulgarien, Rumänien

Vignettsystem som i länderna ovan. Krävs på alla vägar, inte bara motorvägar. I Rumänien får man inget klistermärke att sätta på vindrutan. Istället läggs bilens registreringsnummer in i en databas.

Polen, Kroatien, Serbien, Nordmakedonien, Grekland, Turkiet

Helt eller delvis avgiftsbelagda motorvägar. Betalning i bemannade betalstationer. I Polen måste husbilar över 3,5 ton skaffa en betaldosa och betala elektroniskt.

Polen Läs mer 

Kroatien Läs mer

Serbien Läs mer 

Nordmakedonien Läs mer

Grekland Läs mer

Turkiet Läs mer