Prisvariationerna på drivmedel, bensin och diesel, är större utomlands jämfört med i Sverige. Somliga tankställen är betydligt dyrare än andra.

De priser som anges i nedan dokuments tabell är genomsnittspriset i respektive land. Se tabellen i första hand som en jämförelse av bensin och dieselpriser mellan olika länder - snarare än som ett besked om det exakta priset i ett visst land. Saknar du ett lands genomsnittspriser beror det på att vi saknar tillförlitlig källa för detta land. 

Se aktuella drivmedelspriser i Europa här, uppdaterad 6 maj 2024 (pdf)

 

Benämningarna på drivmedel skiftar land för land och mellan bolagen.

Bensin och diesel säljs dessutom ofta både i en standardvariant och under fantasinamn som Power, Ultima, Extra eller liknande.

Här nedanför kan du läsa mer om de olika typer av bränslen som säljs på den europeiska marknaden, och vad de kallas på olika språk, samt tips för den som ska på långresa med elbil.

Är de dyrare sorterna värda sitt pris? Tveksamt!

Bensin

Benzin står i en del länder för 91-92-oktanig bensin. 95-oktanig bensin kallas då Super. 98-oktanig bensin heter Super Plus

I andra länder kallas 95-oktanig bensin för Regular. Benämningen Super står då för 98 oktan.

E10 är en blandning av 95-oktanig bensin (90%)och etanol (10%). E 10 ersätter successivt vanlig 95-oktanig bensin i många europeiska länder.

Är bilen 10-15 år gammal bör du nog hålla dig till vanlig 95 eller 98 oktan. Skulle du ändå tanka fel är det ingen katastrof. De flesta bilar klarar en tank E10 då och då utan problem. 

Diesel

Europeisk standarddiesel fungerar utan problem i svenska bilar. Den är något kraftfullare jämfört med svensk diesel, men miljömässigt likvärdig. Renaste varianten kallas Citydiesel

I Italien och Frankrike heter diesel gazole eller gasoil, i Spanien gasóleo.

Det som kallas Biodiesel 100 är ren rapsolja. Se upp så du inte tankar fel!  

Etanol E85

E85 hittas framförallt i Frankrike och Tyskland. I övriga Europa är bioethanol mindre vanligt eller okänt.

Fordonsgas

Gasdrivna bilar är vanligare utomlands än i Sverige.
CNG betyder naturgas och CBG biogas.

För uppgifter om tankställen, se www.fordonsgas.se eller www.gas-tankstellen.de (sidan finns på engelska, tyska eller franska). Eller på www.miljofordon.se/tanka.

Motorgas

I Storbritannien, Holland, Italien och Polen kör många på gasol,
LPG = Liquified Petroleum Gas eller Autogas/Flüssiggas. Sverige har bara en handfull tankställen för LPG. LPG-drivna bilar går inte att köra på fordonsgas CNG/CBG, eller omvänt.

El

En långresa med elbil i Europa är fullt möjlig, men någon heltäckande "officiell" karta över laddstationer finns inte. Däremot erbjuder många elbolag eller privatpersoner kartjänster.

En omfattande laddkarta som visar laddmöjligheter i alla länder i Europa är chargemap.com/map