M Väghjälp kompletterar bilförsäkringen.

I bilens halv- eller helförsäkring ingår Räddning. Trilskas bilen får du assistans vid vägkanten eller bärgning till närmaste verkstad. Har du enbart trafikförsäkring? Fråga försäkringsbolaget om räddning finns att få som tillval. 

Trots räddningsförsäkring får du ofta betala det mesta själv. Självrisken är ju hög. Vill du få hjälp helt utan kostnad och även vid enklare fel? Beställ M Väghjälp så ersätter vi självrisken, upp till 2 000 kronor. Glöm inte att meddela oss bilens registreringsnummer om du byter bil.

Teckna M Väghjälp


Jag har M Väghjälp och befinner mig utomlands. 
Vad gör jag om något händer 2024?

Ring +46 8-690 38 00, välj val 1 för bärgning utomlands. Numret är detsamma oavsett vilket land du ringer från. Du får hjälp att komma i kontakt med försäkringsbolaget och att du får assistans på plats. Oftast behöver du inte ligga ute med pengar. Kostnaden för insatsen clearas mellan assistans- och försäkringsbolagen.

Vill bärgaren ha betalt direkt? Spar kvittot och begär ersättning av försäkringsbolaget när du kommer hem. Ersättning för självrisken begär du tillbaka av M Väghjälp.

Jag har inte M Väghjälp och befinner mig utomlands. 
Vad gör jag om något händer 2024?

Finns hjälptelefoner uppsatta längs vägen, använd dem. Eller kontakta själv en assistansbil, bärgare eller verkstad. Se i tabellen nedan vart du kan ringa. Tala om att du är M-medlem och visa medlemskortet för den som kommer till din hjälp. Det ger ibland rabatt. Betala kontant (kort fungerar inte alltid) och spar alla kvitton.

Språksvårigheter? Eller svårt att få tag i hjälp? Ring ditt försäkringsbolags jourcentral i Sverige (telefonnumret står på försäkringsbrevet). Eller till SOS International i Köpenhamn +45 70 10 50 50. Där bedöms situationen utifrån de försäkringar du har. Sedan ser man till att du får assistans där du befinner dig.

Incident med andra inblandade?

Tillkalla om möjligt polis. Notera dennes namn och be att få en kopia på polisrapporten. Gör annars en egen skaderapport tillsammans med motparten. Använd samma skadeblankett som i Sverige. Se till att motparten legitimerar sig och skriver på. Alternativt: ring upp ditt försäkringsbolags jourcentral i Sverige och få i luren instruktioner om vad du ska göra.  Ta foton på olycksplatsen. Notera kontaktuppgifter till eventuella vittnen.

Gröna kortet

Gröna kortet är ett kvitto på att bilen har en giltig trafikförsäkring. Kortet är bra att ha med men krävs inte inom EU. Utanför EU är gröna kortet obligatoriskt (utom i Norge och Schweiz). Beställ kortet av ditt försäkringsbolag. Be dem bifoga några skaderapportblanketter och ett aktuellt faktablad för utlandsresor.

Helförsäkring bäst

Har du oturen att krocka med ett icke-trafikförsäkrat fordon utomlands blir det besvärligt. Är motparten vållande får du själv kräva ersättning av föraren/ägaren. Har din bil en helförsäkring slipper du sådana problem.

Fel på hyrbilen?

Kontakta det kontor där du hyrde bilen eller hyrfirmans jourcentral. I hyresavtalet står vart du ska ringa. Gör inga reparationer på hyrbilen förrän hyrfirman gett klartecken.

Land

Vem hjälper?

Telefon
för vägassistans

Telefon
för polis

Albanien* ACA

+355 (0)4 23 87 017
eller
+355 (0)66 40 01 222
eller
+355 (0)69 40 01 222

129
Belarus* BKA Auto-Assistance

116
eller
+375 (0)17 222 06 66

102
Belgien Touring

Motorvägar:
använd en vägtelefon och begär Touring Secours (Vallonien), Touring Wegenhulp (Flandern).

Övriga vägar:
+32 (0)70 344 777.

112
Bosnien-Hercegovina* BIHAMK 1282
eller
+387 (0)33 282 100
122
Bulgarien* UAB

Motorvägar:
använd en vägtelefon

Övriga vägar
:
146
eller
i Sofia: +359 (0)2 980 33 08 
i resten av landet: +359 (0)2 91 146 

166
eller
112
Cypern Cyprus AA +357 22 31 31 31 199
eller
112
Danmark +45 70 10 80 90 112
Estland EAK Autoabi 1888 eller +372 697 91 88 112
eller
110
Finland +358 (0)200 80 80 (2 €/min)
eller
+358 (0)300 44 700 (Falck)  
112
Frankrike

Motorvägar:
använd en vägtelefon.

Övriga vägar:
ring ditt försäkringsbolag i Sverige.
Eller kontakta lokal märkesverkstad eller lokal bärgare (dépanneur).

11217
Grekland OVELPA 104 00 100,
112
eller
171
Holland ANWB, KNAC

+31 88 2692 888 (ANWB)
eller
+31 800 099 4402 (KNAC)

112
Irland* AA +353 1 649 74 60 999
eller
112
Island FIB/VAKA +354 5 112 112 112
Italien ACI

Motorvägar:
använd en vägtelefon och begär assistans från ACI (uttalas ”atji”).

Övriga vägar:
800 116 800

112
eller
113
Kosovo* SHAMD 1987  92
Kroatien* HAK 1987
eller
+385 1 1987
192
eller
112
Lettland* LAMB

1888

Turistpolis:
+371 67 18 18 18

112
Litauen LAS 

+370 52 30 06 68

02
eller
112
Luxemburg ACL

Motorvägar:
Använd en vägtelefon
eller
+352 26 000

113
eller
112
Makedonien* AMSM 196
eller
+389 (0)2 3181 196
192
Malta* MTC +356 21 43 33 33

Trafikpolis:
+356 21 320 202
 
Moldavien* ACM

0 6 91 43 724
eller
0 6 92  11 467

902
eller
112
Montenegro* AMSCG 19 807
eller
+382 20 234 999
eller
+382 62 239 987
112
eller
122
Norge NAF, KNA +47 (0) 23 21 31 00 112
eller
911
Polen* PZM Autotour +48 22 532 84 33

Turistpolis:
0800 200 300
eller
+48 608 599 999
997
eller
112
Portugal ACP +351 21 942 91 13
eller
808 222 222 
112
Rumänien* ACR

0745-382 715
eller
0722-382 715
eller
+40 (0)21 222 22 22

112
Ryssland* RAS, ACAR

+7 495 747 66 66 (RAS)
eller
+7 916 788 52 55 (ACAR)

Turistpolis i S:t Petersburg:
+7 812 3030 555

102
eller
112
Schweiz TCS, ACS

Motorvägar:
använd en vägtelefon och begär assistans från TCS eller ACS.

Övriga vägar:
140
eller
0800 140 140 (TCS)
eller
+41 (0)44 283 33 77 (ACS)

117
eller
112
Serbien* AMSS

+381 11 1987
eller
+381 11 333 1200

192
eller
112
Slovakien* SATC

18 124
eller
+421 (0)2 682 492 11

112
Slovenien* AMZS

Motorvägar:
använd en vägtelefon och begär AMZS.

Eller ring +386 (0)1 530 53 53 från mobilen.

Övriga vägar:
1987
eller
+386 (0)1 530 53 53  

113
eller
112
Spanien RACE, RACC

+34 915 949 347
(RACE i hela Spanien)

+34 902 156 156
(RACC i Katalonien och längs Medelhavskusten)

112
eller
092
Storbritannien AA

+44 (0)800 88 77 66 eller

+44 (0)121 275 3746

112
Tjeckien* UAMK, ADA 1230
eller
+420 261 104 345 (UAMK)
Alternativt  
1214
eller
+420 2 22 55 1144 (ADA)
158
eller
112
Turkiet Marm Assistance
+90 (0)216 560 07 24
155
Tyskland ADAC

Använd en vägtelefon och begär ADAC. Eller ring 22 22 22 eller +49 89 22 22 22 eller +49 (0)1802 22 22 22

112
Ukraina*  

 Ring polisen 102

102
Ungern MAK

Motorvägar:
använd en vägtelefon och begär MAK Autoclub.
Eller ring 188 från mobilen.

Övriga vägar:
188
eller
+36 1345 1755

107
eller
112
Österrike ÖAMTC Motorvägar:
använd en vägtelefon och begär ÖAMTC, eller ring 120 från mobil. Övriga vägar: ring 120
133
eller
112

 

I de flesta länder får du assistans av en bärgare från landets motororganisation. Bokstäverna i tabellen (t ex ADAC i Tyskland) är en förkortning av motororganisationens/assistansföretagets namn.

 

♠ innebär att hjälp ges av fristående assistansföretag.

*  innebär att polis bör eller ska tillkallas vid olyckor med andra fordon. Även vid enbart plåtskador.

 

Med reservation för eventuella ändringar.