När motorvarningslampan lyser bör du agera. Här är tips på orsaker och vad åtgärder på en verksat kan komma att kosta.

Motorvarning

Symbolen kan varna för..

  • Fel på motorn eller avgasreningen. En anledning till att den här lampan ofta är den som lyser är att det finns ett så oerhört stort antal felkällor och felkoder. Bilens motor består av en mängd rörliga delar, sensorer, slangar och rör. Utan fackmässig felsökning är det ofta omöjligt att veta vad orsaken är.

  • Beroende på om motorns funktion kan det antingen gå att köra vidare trots att lampan lyser, eller vara lämpligt att stanna så snart som möjligt.

  • Ofta kan bilen köras i ett felsäkert läge med reducerad effekt. Det är möjligt för att kunna köra bilen men för att förebygga mer allvarliga motorfel.

Läs mer om felkoder relaterade till bilens motor.

Kostnad för åtgärd*

  • En verkstad behöver alltid göra en egen felsökning. Det kan kosta 1 500 – 2 500 kronor. Att bara läsa felkoder kan kosta några hundralappar men det ger sannolikt inte all information som krävs för att gå vidare och rekommendera en viss åtgärd. Reparationer av bilens motor eller olika kring-delar som turbo eller bränslepumpar kan kosta mycket pengar. Det är viktigt att jämföra med priset på begagnade delar. Många jobb kan vara arbetsintensiva, det kan då löna sig att leta efter verkstäder med lägre timdebitering för att komma ner i pris.

  • Fel på avgasreningen innebär ofta att bilens syresensor ”lambda”-sensor eller katalysator behöver bytas. Det brukar ske först när bilen är äldre, och kanske har gått 15 – 20 000 mil. Är bilen inte äldre än 5 år och inte har gått längre än 8 000 mil gäller avgasreningslagen. Biltillverkaren är då ansvarig för att avgasreningen fungerar och du bör ta kontakt med biltillverkaren.

 

* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.

Vill du få en grundkurs i bilens varningslampor?

Titta på M Sveriges film och få alla tips du behöver!


För att se vår film om vad du kan göra när en varningslampa lyser acceptera att marknadsföringscookies får användas.