Motorvarningslampan varnar och gör föraren uppmärksam på att något är fel. När den tänts innebär det att bilen detekterat något fel eller problem som gör att motorn eller avgasreningen inte fungerar som det är tänkt.

Vanligtvis behöver bilen omgående komma in på verkstad för att felsökas. Lampan är till för att varna och göra föraren uppmärksam på att något är fel. Vanligtvis behöver bilen omgående komma in på verkstad för att felsökas. Att fortsätta köra kan vid värsta tänkbara omständigheter innebära kostsamma följdskador! Det är även viktigt att inte blanda ihop varningslampan med bilens serviceindikator.

Här följer några goda råd om hur man bör göra i olika scenarier i samband med att lampan tänds:

Motorvarningslampan blinkar eller flimrar ibland

Om lampan tänds eller flimrar vid stadskörning men slocknar på motorvägen så är felet något som uppkommer på grund av körningen i stadstrafik. Var uppmärksam på om motorn går annorlunda när motorlampan tänds. Om fordonets prestanda ändras, kör bilen så lite som möjligt och ordna en tid på verkstaden så snart som möjligt. Det kan vara bra för verkstaden att veta att hur bilen påverkas och under vilka förhållanden lampan tänds. Oavsett ifall bilen går sämre eller inte så kan det innebära en större risk att motorn dör eller att bilen inte startar om man kör vidare en längre tid utan att åtgärda felet.

Motorvarningslampan tänds och lyser konstant, men bilen går bra

Om lampan lyser konstant under körning utan några märkbara kör- eller prestandaproblem, kan det finnas ett permanent fel i avgasreningssystemet. När detta händer, kan den styrenhet som hanterar utsläppen också ibland köra ett backup-program medan felet är kvar.

Kör hem bilen med reducerad prestanda: "limp home-mode” eller ”halta hem”

Dessa program kallas "limp home-mode” eller på svenska ”halta hem”, bilen kan med reducerad prestanda köras en kortare sträcka. Du bör få bilen till en verkstad så snart som möjligt. I de flesta fall kommer bilen ändå gå att köra hjälpligt, men även i detta fall finns en högre risk för att bilen dör eller inte startar.

Motorvarningslampan tänds och lyser konstant, bilen går dåligt

Det kan innebära att en del av avgasrening eller motorstyrning har ett allvarligt problem. Alltså en komponent eller ett system som behövs för att fordonet ska gå att köra. Bilen bör inte köras alls eftersom det inte går att garantera att följdskador uteblir. Dessa följdskador, till exempel om motorn misständer, kan bland annat innebära att katalysatorn blir kraftigt överhettad om bilen ändå fortsätter att köras. I de mest extrema fallen skulle det kunna innebära att bilen börjar brinna. I många fall är bilen ändå inte heller helt säker att köra, eftersom motorn skulle kunna stanna när som helst. Stanna istället bilen på en säker plats och ring efter bärgningshjälp till verkstaden. Risken för dyra följdskador kan vara betydande!

Allbilsverkstäder har inte alltid den specifika kunskap som krävs

När motorvarningslampan tänds har en eller flera felkoder lagrats i motorstyrenheten. Dessa finns kvar även om lampan skulle slockna. För att ta reda på vad som gjort att lampan tänts måste felkoderna läsas av och lämplig felsökningsinformation följas för att ta reda på orsaken till problemet. Ibland kan det mest kostnadseffektiva vara att vända sig till en verkstad med särskild kunskap om bilmodellen eller motorn. Kanske då en auktoriserad märkesverkstad då dessa ofta har den specialistkunskap som krävs för varje enskild motor och bilmodell. Allbilsverkstäder har inte alltid denna specifika kunskap, men givetvis finns det undantag. Ibland kan det innebära att det tar längre tid för en allbilsverkstad att hitta felet, vilket i värsta fall kostar mer pengar även om priset per timme är något lägre.

Alla bilar som tillverkas av alla olika tillverkare har en stor del felkoder som är gemensamma. Anledningen till det är ett lagkrav. Däremot kan orsakerna till att felkoden aktiveras vara olika på olika bilar, och det är därför det kan vara bra att vända sig till en märkesspecialist som har särskilt bra kunnande om vad som kan ha orsakat felet på just din bilmodell.