Bromsvätskan bör bytas regelbundet för att kunna garantera fullgod funktion hos bilens bromsar.

I bilens serviceinstruktioner finns intervall för allt från motorolja till kupéluftfilter. Lite beroende på vilken verkstad man väljer att anlita finns det vissa servicepunkter som ibland förbises, anses mindre viktiga eller i takt med att bilen blir äldre helt enkelt väljs bort på grund av hög kostnad. Byte av bromsvätska är en sådan punkt.

Viktigt att byta 

Att den överhuvudtaget måste bytas beror på vätskans hygroskopiska egenskaper – den drar åt sig vatten. Och det spelar ingen roll att den är i ett slutet system, fukt tränger på olika sätt in till vätskan. En öppnad förpackning är alltså inget du ska spara i förrådet. Med tiden drar den åt sig alltmer fukt och vatten och därmed försämras egenskaperna, och framförallt vätskans kokpunkt, som då blir lägre.

Det kan påverka bromsarnas förmåga att få stopp på bilen

I de lägen bromsarna blir mycket varma kan det i värsta fall påverka bromsarnas förmåga att få stopp på bilen. Av denna anledning är det alltså viktigt att bromsvätskan byts, det är nödvändigt att vätskan får de förutsättningar som behövs för att fungera i ett känsligt hydrauliskt system.

Vilket intervall gäller? 

De flesta biltillverkare rekommenderar byte vartannat eller vart tredje år. När kollade du senast serviceboken? Förutom att vatten bidrar till försämrade egenskaper är en annan sidoeffekt ökad risk för korrosion p.g.a. vattenhalten i vätskan.

Ny bromsvätska måste flöda genom hela systemet

Det är därför man vid ett korrekt byte av vätskan måste öppna systemet och se till att ny vätska får flöda genom hela systemet – inte bara bromsvätskebehållaren. På en del bilmodeller behövs till exempel ABS-styrmodulen öppnas elektroniskt genom ett särskilt verktyg som ansluts till bilen via OBD2-kontakten.

Bilen varnar ofta själv

Skulle systemet behöva fyllas på om nivån har blivit för låg finns oftast en givare kopplad till en varningslampa på instrumentpanelen. Men viktigare än att fylla på, är att ta reda på orsaken till att det behövs fyllas på. Det kan i värsta fall vara ett allvarligt läckage som måste åtgärdas.