Det här kan bromsvarningslamporna varna för.

Bromsvätska, nivå, varningParkeringsbroms, aktiv eller felmeddelandeBromsklossar, slitagevarning

Bromsvarningslamporna kan varna för..

  • Att parkeringsbromsen är åtdragen. Skulle man råka köra iväg med parkeringsbromsen åtdragen hörs normalt även en ljudsignal.

  • Att bromsvätskenivån är för låg. Att nivån i bromsvätskebehållaren sjunkit kan i värsta fall vara tecken på ett läckage, men kan även bero på att bromsarna slitits så mycket att mer vätska behövs i bromsoken, och då sjunker nivån i behållaren.

  • Andra fel på bromsarna, som att beläggen slitits ner till sin maximala gräns och behöver bytas ut.

Kostnad för åtgärd*

  • Att byta bromsbelägg kan kosta 2 – 3 000 kronor. Om även bromsskivorna behöver bytas kan kostnaden bli 6 – 8 000 kronor.

  • Bilens bromsvätska bör bytas med det intervall biltillverkaren rekommenderar. Vätskan är hygroskopisk och drar med tiden åt sig vatten.

    Läs mer om bromsvätska här. 

 

* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.

Vill du få en grundkurs i bilens varningslampor?

Titta på M Sveriges film och få alla tips du behöver!


För att se vår film om vad du kan göra när en varningslampa lyser acceptera att marknadsföringscookies får användas.