Trasig lampa

Symbolen kan indikera ett problem med bilens belysning

  • Det vanligaste felet är att en glödlampa gått sönder.

  • På en del bilmodeller kan lampan vara väldigt knepig att byta, på andra är det väldigt enkelt.

  • Även om felet ofta är en lampa, kan det finnas andra orsaker till att en lampa inte lyser. Det kan antingen handla om att en säkring har gått sönder, men också att en annan del av bilens elsystem, så som en jordpunkt, inte fungerar som den ska.

  • Särskilt när exempelvis bilens parkeringsljus gått sönder på höger sida både back och fram, kan man misstänka att det är en säkring som löst ut. Titta i bilens instruktionsbok. Det kan vara bra att alltid ha med några extra säkringar i bilen. Vissa biltillverkare har placerat extra säkringar i anslutning till bilens säkringshållare.

Trots att det kan vara svårt eller ibland omöjligt att byta lampan utan ett besök på verkstaden är det något som måste göras så snart som möjligt. Det är farligt att köra med undermålig belysning. Det kan förutom säkerhetsrisken innebära böter och dessutom att bilen blir underkänd vid en besiktning.

 

Kostnad för åtgärd*

  • Går det att byta lampan utan besök på verkastaden kostar lampan sällan mer än 20 – 50 kronor.
  • Även om lampan är billig kan bytet i vissa fall behöva göras på en verkstad på grund av att delar av bilens front kan behöva demonteras. Då kan ett lampbyte lätt springa iväg och kanske istället kosta 1 000 kronor.

Titta på M Sveriges film om hur du byter glödlampa själv!

* Kostnad för åtgärd baseras på en genomsnittlig bilmodell på en allbilsverkstad i en mellanstor svensk stad. Med större bilmodell och/eller motor, eller ett bilmärke med premium-karaktär kan priset för åtgärd bli högre. Priset kan även bli högre ifall bilen lämnas in på en märkesverkstad kring någon av våra större städer där lokalhyra och löner också driver upp verkstadens timdebitering.

Vill du få en grundkurs i bilens varningslampor?

Titta på M Sveriges film och få alla tips du behöver!


För att se vår film om vad du kan göra när en varningslampa lyser acceptera att marknadsföringscookies får användas.