Hur ofta ska bilen in på service, varför blir det dyrare vissa år, och går det att göra det själv?

Bra att komma ihåg om bilens servicebehov:

 • I servicehäftet anger tillverkaren intervallet för när just din bilmodell behöver service.
 • Men servicebehovet är beroende av hur mycket du kör. Vid lång årlig körsträcka krävs så kallad mil-service. Om man inte kör så långt varje år räcker så kallad årsservice.
 • Följ de i serviceboken angivna intervallen. Behöver man utnyttja bilens garanti eller sin maskinskadeförsäkring får man inte avvika från intervallen mer än någon månad eller 100 mil, det ska framgå av villkoren.
 • Serviceprotokollet från verkstaden ska innehålla information om alla servicepunkter, samt kanske påpekanden om övriga tekniska brister på bilen. Har du frågor kring något av det ska verkstaden kunna ge fackmannamässiga råd om åtgärder eller svara på frågor om hur och vad man har kontrollerat.
 • Bilens servicebok är en värdehandling. När bilen ska säljas, kom ihåg att de flesta bilvärderingar förutsätter att serviceboken är komplett med alla stämplar avseende bilens miltal.

Hur avgör man då vilken service som är rätt? Några exempel:

 • Du kör 900 mil varje år. Bilens serviceintervall är 3000 mil eller 12 månader. Bilen behöver alltså en årsbaserad service då man inte kommer upp i 3000 mil under perioden.

 • Du kör 3500 mil varje år. Bilen behöver service vid 1500 mil eller var 12:e månad. Då behöver bilen service baserat på miltalet, d.v.s. vid 1500 mil, och sedan igen vid 3000 mil. Alltså oftare än var 12:e månad. Känner du dig osäker på vad som gäller för just din bil, kontrollera i serviceboken och kontakta din verkstad gällande frågor kring serviceinnehållet.

Värt att göra det själv?

När det är dags att serva bilen finns en del punkter som kan vara bra att fundera lite extra på. Att stå i gör det själv-hallen och byta olja och filter räcker inte riktigt till. En service inkluderar många andra kontrollpunkter, och bytesintervaller finns för mycket fler vätskor än motoroljan. Hur ofta ska man byta glykol? Kan jag köra med samma bromsvätska ett år till? Vattenfiltret till dieselsystemet, ska det kanske bytas?

Jämför priser

En bra verkstad ska såklart kunna ge besked om frågorna ovan. Det påverkar också i hög grad hur mycket serviceåtgärderna kommer att kosta. Så det är viktigt att man vid en jämförelse har alla detaljer, och vet att man jämför likvärdiga serviceerbjudanden. Bilen klarar sig inte med endast oljebyten för att all ursprunglig prestanda ska behållas under någon längre tid.

Hur ofta ska bilen servas?

"Lampan i bilen börjar väl lysa, fast det var något år sen sist." I vissa fall stämmer det. Bilen har en servicelampa, en indikering som ibland stämmer väl med den årliga körsträckan. Vid riktigt lång årlig körsträcka måste man beakta det tillverkaren anger som mil-service, alltså baserat på din körsträcka. Kanske behövs mer än en service om året? Om man inte kör så långt varje år finns däremot en risk att underhållet blir eftersatt om man baserar service-behovet på körsträckan. Då ska man istället hålla sig till det som brukar kallas års-service. Alltså de servicepunkter som ska utföras en gång om året, oavsett körsträcka.

Intervall skiljer mellan bilar

På grund av skillnader i konstruktion, som till exempel dimensionering av filter, har olika bilar ofta olika service-intervall. Det går därför inte att ge några generella svar på exakta intervall för en transmissionsolja, ett filter, kontroll av bromsar, när tändstiften ska bytas osv.

För att se vår film med tips inför att du lämnar in din bil på verkstaden så behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Inför verkstadsbesöket

 • Förklara hur felet märks på bilen. Är det mer än en funktion som inte fungerar? Det kan finnas samband mellan olika fel, och det kan teknikern ibland identifiera och vara hjälpt av. Går bilen ryckigt ibland, och samtidigt luktar mer bensin än vanligt? Är felet som upplevs i form av ett ljud eller en vibration kan det vara extra svårt att hitta orsaken, och kräver ibland en provkörning tillsammans med teknikern. Byttes nyligen vinterhjul/sommarhjul?

 • Var extra noga med att redogöra för eventuella omständigheter om felet bara märks ibland. Det kan ge teknikern tydliga ledtrådar om bilen kanske är svår att starta när det är riktigt kallt ute, istället för att bara säga att den inte startar ibland. Mer information kan ibland göra arbetet lättare. I bästa fall gör det att felet kan åtgärdas snabbare och billigare.

 • Om felet är sådant att det bara uppkommer ibland men syns eller hörs kan det vara ett alternativ att spela in en kort filmsekvens med till exempel en mobiltelefon, eller i alla fall ta ett kort. Så länge det kan underlätta verkstadens arbete. Ifall bilen är i rullning, be en passagerare om hjälp att ordna med inspelningen.

 • Undvik att ge en direkt order om själva arbetet. Begär du byte av startmotor så är det precis vad som blir utfört. Om det inte var det som var felet kan det bli svårare att få rätt vid en reklamation. Verkstaden bör utföra en egen felsökning för att komma fram till reparationsbehoven.