Vill du av någon anledning inte längre äga din bil kan det finnas skäl för dig att sälja bilen. För att underlätta för dig, såväl som för din potentielle köpare, har vi samlat ett antal punkter du som säljare bör tänka på innan du säljer din bil.

Före försäljningen

Gör i ordning bilen innan försäljning

En bil som är välvårdad och i ordning både inuti och utanpå är enklare att sälja och ger oftast mer betalt. Under avdelningen "Tvättskolan" hittar du tips på hur du med enkla medel kan rekonditionera din bil.

Upprätta köpeavtal

Se till att skriva ett ordentligt köpeavtal, där allt du och köparen kommer överens om tas upp. M Sverige har utarbetat ett köpeavtal som med fördel kan användas. Tänk dock på att läsa igenom avtalet noggrant och göra de ändringar som behövs för att kontraktet verkligen ska återspegla allt som du och köparen kommer överens om. Var särskilt noga med att i kontraktet informera köparen om kända fel och vilken utrustning, t.ex. vinterdäck, som medföljer. Glöm inte heller att uppmana köparen att undersöka bilen, gärna hos en auktoriserad verkstad. Upprätta kontraktet i två likalydande exemplar och behåll det ena själv och ge det andra till köparen. 

M Sveriges köpeavtal mellan privatpersoner

Är fordonsskatten betald?

Tänk även på regleringen kring fordonsskatten och avtala särskilt om detta vid behov. Det är nämligen den som står som ägare till bilen vid uppbördsmånadens första dag som är skattskyldig. Det kan till exempel innebära att om du säljer bilen den 8 mars och uppbördsmånaden är mars, blir du skyldig att betala skatten trots att bilen har ny ägare.

Betalning

Lämna inte ifrån dig bilen utan att få betalt samtidigt. M Sveriges jurister vill bestämt avråda från alla former av avbetalningsaffärer mellan privatpersoner. Betalning kan förslagsvis ske med post- eller bankväxel eller att affären görs upp på ett bankkontor. En växels äkthet kan du kontrollera genom att ringa till den bank som har utfärdat växeln.

I detta sammanhang vill vi passa på att särskilt varna för en relativt vanlig typ av bedrägeri med utländska checkar. I korthet går detta bedrägeri ut på att en utländsk köpare hör av sig och vill köpa bilen. Han eller hon skickar en utländsk check på ett belopp som överstiger köpeskillingen.

Mellanskillnaden ska sedan avse kostnader för transport som säljaren ska ombesörja. Problemen är ofta att checken är falsk och att banken med lösen av checken regelmässigt reserverar sig för att kunna kräva utbetalningen åter om checken visar sig sakna täckning eller vara falsk. Innan detta hinner uppdagas har den godtroende säljaren redan hunnit skicka iväg bilen till bedragaren och har en skuld till banken.

Registrera ägarbyte

Det är mycket viktigt att du vet vem du säljer bilen till. Begär legitimation och anteckna köparens personnummer och adress. Endast personer med en adress i Sverige och ett personnummer kan antecknas som ägare i Vägtrafikregistret. Se till att köparen skriver på anmälan om ägarbyte (den gula delen av registreringsbeviset) och var noga med att detta blir postat.

Lämna inte över registreringsbeviset till köparen eftersom det kan innebära stora besvär för dig om ägarbytet inte blir registrerat. Transportstyrelsen har också en app – Mina fordon – där man kan göra ägarbytet direkt.

Försäljning genom förmedlare

Det går att sälja bilen genom en bilförmedlare, men eftersom det finns gott om oseriösa förmedlare rekommenderar vi stor försiktighet vid denna typ av affärer. Kontrollera noggrant förmedlarens bakgrund och ta referenser. Tänk också på att om bilen förmedlas via en näringsidkare blir konsumentköplagens (för säljaren mycket ofördelaktigare) regler tillämpliga på köpet, vilket innebär att du som säljare får ett större ansvar mot köpare än du skulle haft vid en ren privatförsäljning.

Efter försäljningen

Även om du säljer bilen ”i befintligt skick” eller med liknande förbehåll kan du bli ansvarig för fel som bilen haft vid köpet, nämligen om:

  1. Du kände till att bilen var behäftad med fel och inte upplyste köparen om dessa.
  2. De uppgifter som du har lämnat om bilens skick och funktioner visar sig vara felaktiga
  3. Bilen var i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till bilens ålder, körsträcka, pris och övriga omständigheter.

Fortfarande osäker?

Se filmen där vår tekniske expert går igenom hur en privatförsäljning går till.

Vill du få en grundkurs i hur säljer din bil själv?

Titta på M Sveriges film och få alla tips du behöver!


För att se vår film om hur säljer bilen själv så behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.