I bilen finns flera miljöfarliga ämnen så som kvicksilver, bly, olja, svavelsyra och bensin. Dessa ämnen påverkar miljön både under och efter bilens livstid.

Kör du runt med en äldre bil har den långt större miljöpåverkan än en ny bil.

Utsläppen av växthusgaser från moderna bilar är en tredjedel lägre jämfört med bilar från 1980-talet. Vid sidan av problemet med att många miljöfarliga bilar rullar på våra vägar överges varje år ett stort antal bilar i naturen.

Bilens giftiga innehåll riskerar därmed att läcka ut och påverka djur och växtliv. Därför är det viktigt att du som bilägare ser till att din uttjänta bil lämnas till en auktoriserad bilskrotare.

Lätta lastbilar och bussar med totalvikt på 3500 kg kan kostnadsfritt lämnas till mottagningsställen för återvinning.

Skrota bilen hos en auktoriserad bilskrotare

Kontakta BilRetur, bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar, eller din kommun för att få uppgifter om närmaste bilskrotare. Transporten till mottagningsstället ansvarar bilägaren för. Vid överlämningen ska bilens registreringsbevis lämnas till mottagaren. Därefter kan mottagaren utfärda ett mottagarbevis som skickas till Transportstyrelsen. Det innebär att äganderätten övergår till mottagaren och att denna ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt.

Hos Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund(SBR) hittar du godkända bilskrotar.

Så går skrotningen till

Den svenska lagstiftningen säger att 85 procent av bilens vikt ska återanvändas eller återvinnas. Från 2015 ska minst 95 procent återanvändas eller återvinnas. Bilskrotarna ansvarar därmed för att fordonet demonteras på rätt sätt och att farligt avfall separeras från metall, glas, plast osv. som kan återvinnas. 

M Sverige arbetar för införandet av en skrotningspremie

M Sverige anser att det behövs stimulans och uppmuntran till skrotning och förnyelse för inköp av mer miljöanpassade bilar. Därför arbetar vi för att en skrotningspremie på 5 000 kronor ska införas. Det kommer att innebära en rejäl sänkning av koldioxidutsläppen när de äldsta bilarna kan fasas ut till förmån för något nyare exemplar.