Om du har upptäckt ett fel på bilen och säljaren inte anser att du har rätt eller av annan anledning inte fullföljer de åtaganden som denne är skyldig till, ska du först och främst reklamera skriftligen till säljaren. Det råder då ingen tvekan om att du har reklamerat inom rätt tid. Det är i vissa fall viktigt att du kan styrka det omtvistade felet. 

Som medlem i Riksförbundet M Sverige kan du vända dig till vår juridiska avdelning för att få råd om hur du ska göra.

Om detta inte hjälper tvingas du föra processen vidare. Du kan inte vända dig till Allmänna reklamationsnämnden när tvisten rör två privatpersoner. Den enda möjligheten som finns för dig, om det inte går att komma överens, är att stämma säljaren vid domstol.

En prövning i domstol kostar pengar

Om tvisten rör ett belopp om maximalt 26 250 kronor (dvs ett halvt prisbasbelopp år 2023) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kronor. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor. Vid denna typ av mål behöver du endast stå för säljarens rättegångskostnader i begränsad omfattning, liksom du själv endast kan få ersättning för dina rättegångskostnader i begränsad omfattning.

Rättsskyddsförsäkringen täcker generellt sett inte samtliga kostnader. Avsikten är att du med domstolens vägledning ska kunna sköta ärendet utan ombud.

För tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kronor. Kostnaderna varierar, det beror bland annat på om du behöver hjälp av ett ombud vid rättegången och om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker en del av kostnaden.

Innan du bestämmer dig för att gå vidare bör du diskutera saken med M Sveriges jurister. Då får du en bedömning av om det, med hänsyn till dina chanser till framgång, kostnader och olägenheter, är värt att gå den vägen. I domstol får både du och säljaren muntligen redogöra för era skäl till tvisten.

Mer information om tingsrätterna och om hur du ansöker om stämning samt vad det kostar hittar du på respektive domstols webbplatser.

Transportstyrelsens kundtjänst och vägtrafikregistret 0771-14 15 16

Kronofogdens kundservice 0771-73 73 00

Länk till M Sveriges köpeavtal

Länk till Sveriges domstolars webbplats