Som köpare har du en skyldighet att ta reda på att den som säljer bilen verkligen är ägare till den. Detta gör du enklast genom att ringa till Transportstyrelsen som kan uppge alla tidigare registrerade ägare till fordonet. Att inte göra denna kontroll medför vissa risker. Du kan läsa mer om dessa på vår sida om fordonsrelaterade skulder.

En bil som är såld på avbetalning omfattas normalt av ett äganderättsförbehåll, vilket innebär att den som har köpt bilen på avbetalning inte får sälja den vidare utan långivarens godkännande. Uppgift om tidigare ägares eventuella ägandeförbehåll kan du få genom vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

För att du som köpare ska vara skyddad mot annans ägaranspråk på bilen måste du kontrollera att säljaren är ägare till bilen, att den är betald och att den inte omfattas av något äganderättsförbehåll. Detta kan du som köpare göra genom att begära kvitto och kontakta de tidigare ägarna (till och med senaste bilhandlare).

Bilhandlare kan lägga in en uppgift i vägtrafikregistret om att en bil är såld med äganderättsförbehåll.

Undersök om det finns fordonsrelaterade skulder på bilen

Utöver äganderättsförbehåll bör du kontrollera om det finns fordonsrelaterade skulder på bilen. Med fordonsrelaterade skulder avses i detta sammanhang fordonsskatt, trängselskatt, infrastrukturavgifter och felparkeringsavgifter. Även förseningsavgifter och avgifter hos kronofogden kopplade till dessa skulder omfattas.

För dig som köpare innebär det att du kan bli av med bilen om den ska säljas för att täcka fordonsrelaterade skulder. Eller också kan du tvingas betala för annans skuld för att få behålla bilen.

Kontroll av obetalda fordonsrelaterade skulder görs genom Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor. Tänk på att skatter och avgifter har en viss eftersläpning. Skulden kan därför vara högre än vad som framkommer av registret. Du kan be säljaren att ge dig ett dagsaktuellt utdrag ur sitt trängselskattekonto.

För information om skulder som har gått vidare, bör du kontakta kronofogdens kundservice. Dessa skulder ökar hela tiden med kronofogdens grundavgift, hanteringskostnader, räntekostnader med mera.

Vi avråder från att köpa en bil som är belastad med denna typ av skulder.

Garantier och villkor

Garantier brukar inte förekomma vid privata köp. Detta innebär att du måste vara mycket noggrann med att kontrollera bilens skick.

Eftersom köplagen, som reglerar köp mellan privatpersoner, kan avtalas bort är det mycket viktigt att skriva ner villkoren för köpet. Riksförbundet M Sverige har ett utförligt köpeavtal som ni kan använda. Läs alltid villkoren noga och skriv inte under ett avtal förrän du är säker på vad alla villkor innebär. Tänk även på att avtal kan ingås muntligen utan att några handlingar undertecknas, så var tydlig med att du kräver ett skriftligt avtal för att köpet ska anses giltigt.

Undersökningsplikt

Om du blir uppmanad av säljaren att undersöka bilen innan köpet, måste du undersöka bilen noggrant. De fel du borde ha upptäckt kan du sällan göra gällande efter köpet. Om du inte har uppmanats att undersöka bilen innan köpet måste du göra undersökningen snarast efter köptillfället. Undersökningen kan även vara till hjälp för dig att avgöra hur mycket det är skäligt att betala för bilen.

Ett tips är att du och säljaren kommer överens om att göra en undersökning av bilen hos en auktoriserad verkstad före köpet. Avsaknad av yrkeskunskap är nämligen ingen invändning som du kan göra gällande om felet förelåg vid tidpunkten för köpet och du borde ha upptäckt det.