För sjätte året granskar Riksförbundet M Sverige utbyggnaden av publika laddstolpar. Bristen på laddstolpar har tidigare förvärrats varje år på grund av den snabba ökningen av laddbara bilar, men 2023 ökade antalet laddstolpar markant.

Dagens drygt 580 000 laddbara bilar kräver enligt EU:s målsättning en tiondel så många publika stolpar, 58 000. Trots ett betydande tillskott finns fortfarande en enorm brist, 26 000 laddstolpar saknas i hela landet.

Det är fortfarande ett stort gap till vad som är en acceptabel nivå

– Laddstolpar är en grundläggande förutsättning för att kunna köpa och köra en elbil. Det är glädjande att laddstolparna har ökat så kraftigt, men det är fortfarande ett stort gap till vad som är en acceptabel nivå, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

Bara tre län har tillräckligt med laddstolpar

Endast Gotland, Jämtland och Blekinge har ett tillräckligt antal laddstolpar, alla andra län ligger efter. Utbyggnadstakten har varit allra bäst i Blekinge, Gotland och Halland. Blekinge har tidigare under flera år haft en bottennotering och varit bland de län där utbyggnaden gått allra långsammast.

– Antalet laddstolpar i Blekinge har ökat med 145 procent, det är bra jobbat och ett tecken på att våra länsvisa granskningar haft effekt, säger Carl-Erik Stjernvall.

För att göra elbilar tillgängliga för alla krävs satsningar i det publika laddnätet eftersom utbyggnaden i allmännytta, bostadsrättsföreningar och samfälligheter också är mycket bristfällig.

– Det är glädjande att laddstolparna har ökat så kraftigt, men det är fortfarande ett stort gap till vad som är en acceptabel nivå, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.
– Det är glädjande att laddstolparna har ökat så kraftigt, men det är fortfarande ett stort gap till vad som är en acceptabel nivå, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

Kommunens roll avgörande

I tidigare undersökningar har M Sverige bland annat kunnat visa på kommunernas behov av mer stöd i frågor som rör laddinfrastruktur. Många vet inte vad som gäller, vad de kan göra för att förbättra laddinfrastrukturen eller hur bilisternas behov ser ut.

– Många kommuner ligger fortfarande efter och behöver öka takten i utbyggnaden. Alla måste bidra till att underlätta för bilister att ladda sina bilar, säger Carl-Erik Stjernvall.

Jämförelse av antalet laddstolpar med antalet laddbara bilar

Riksförbundet M Sverige har jämfört antalet laddstolpar med antalet laddbara bilar, alltså laddhybrider och elbilar sammanräknat. I reda tal är bristen på laddstolpar störst i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län. I Stockholm behövs mer än 13 000 ytterligare laddstolpar bara för att täcka dagens behov, trots att utbyggnadstakten varit hög.

Stockholm, Uppsala och Södermanlands län har lägst andel laddstolpar i förhållande till länets laddbara bilar

Lägst andel laddstolpar i förhållande till de laddbara bilarna har Stockholm, Uppsala och Södermanlands län. Uppsala län har ökat antalet laddstolpar allra minst, bara 19 procent fler. De laddbara bilarna ökade mest i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg, precis som året innan.

Antal stolpar per län 2022 och 2023

Län

2023

2022

Ökning

Blekinge

542

221

145 %

Dalarnas

1 002

589

70 %

Gotlands

500

212

136 %

Gävleborgs

765

558

37 %

Hallands

1 286

607

112 %

Jämtlands

727

597

22 %

Jönköpings

777

426

82 %

Kalmar

630

389

62 %

Kronobergs

533

278

92 %

Norrbottens

508

355

43 %

Skåne

3 803

2 472

54 %

Stockholms

8 857

4 565

94 %

Södermanlands

472

316

49 %

Uppsala

625

527

19 %

Värmlands

657

511

29 %

Västerbottens

578

403

43 %

Västernorrlands

576

382

51 %

Västmanlands

542

355

53 %

Västra Götalands

7 451

3 386

120 %

Örebro

648

344

88 %

Östergötlands

1 126

726

55 %

       

Riks, totalt

32 605

18 219

69 %

Om undersökningen

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle.

M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1. Statistik länsvis har hämtats från Powercircle, statistik för respektive kommun går att se på info.nobil.no

 

Foto: nrqemi/iStock/Getty Images Plus via Getty Images