Nu lanseras den Nationella potthålsveckan. Riksförbundet M Sverige uppmanar samtliga trafikanter att anmäla potthålen längs vägarna till myndigheterna, så att fler vägskador kan åtgärdas.

– Potthålen är ett stort och växande problem. Var tionde bilist i vår undersökning uppger att de nyligen råkat ut för en trafikolycka till följd av dåligt vägunderhåll. Hål och ojämnheter leder till trafikfarliga fordonsrörelser och vattenplaningsolyckor, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Mer än var fjärde statlig väg bedöms vara i dåligt skick

Ojämna vägar kan medföra ökad dåsighet, nedsatt förmåga att hantera fordonet och att föraren blir mindre observant på andra trafikanter eftersom koncentrationen måste riktas mot vägen. Till följd av eftersläpande underhåll och allt tyngre trafik bedöms mer än var fjärde statlig väg vara i dåligt skick.

– Potthålen är ett stort och växande problem, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.
– Potthålen är ett stort och växande problem, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

– Problemet med guppiga vägar beror inte bara på ett oförutsägbart vinterklimat. Den växande underhållsskulden och brist på förebyggande underhåll gör att vägarna inte klarar påfrestningarna, säger Tony Gunnarsson.

Det finns en risk att den stora mängden potthål normaliseras

Riksförbundet M Sverige uppmanar nu bilister och andra trafikanter att under en vecka rapportera alla betydande vägskador till väghållaren, i de flesta fall Trafikverket eller kommunen.

– Om vägarna ska bli säkrare behöver dels myndigheter få en bättre uppfattning om var problemen finns, dels behöver politiken uppmärksammas på problematikens omfattning. Det finns en risk att den stora mängden potthål normaliseras och att rapporteringsbenägenheten minskar, säger Tony Gunnarsson.