I SVT:s programserie Klimathoppet diskuterar M Sveriges hållbarhetsexpert Carl-Erik Stjernvall morgondagens bilism med professor Karolina Isaksson från VTI och programledaren Camilla Kvartoft.

I SVT:s serie Klimathoppet diskuterar programledaren Camilla Kvartoft klimatfrågan ur olika perspektiv. SVT beskriver programmet som en serie om de viktigaste vägvalen vi har framför oss i klimatomställningen. Trots att alla är överens om att utsläppen ska minska så har konflikterna växt kring hur och var det ska ske. Finns det hopp och var ska vi landa? 
Tisdagen den 5 april 2023 var det bilism, mobilitet och hur fordonen ska drivas som togs upp till diskussion.

Från Riksförbundet M Sverige lyfte Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig, frågor som den bristande utbyggnaden av laddinfrastruktur, avsaknaden av skattesänkningar vid ökad inblandning av biobränslen och påpekade att omställningen blir svår och försenad om hela kostnaden läggs på den enskilda konsumenten.

Omställningen måste fungera för alla de som behöver bilen

Förutom Carl-Erik Stjernvall från M Sverige fanns även Karolina Isaksson, professor i transportplanering vid VTI, på plats i studion och diskuterade mobilitet och olika transportlösningar.

Se hela programmet hos SVT här.

Rikförbundet M Sverige arbetar intensivt för att omställningen ska genomföras på ett sätt som fungerar för alla de som behöver bilen för arbete och fritid. Bland annat kräver vi en utbyggd laddinfrastruktur och vill se att reduktionsplikten kvarstår, men med de skattesänkningar som utlovades när den infördes. Vi vill också se att klimatbonusen återinförs för laddbara bilar.