Alla måste kunna ladda sin elbil, både hemma och på resan. Laddinfrastrukturen i bostadsområden måste byggas ut och antalet publika laddstolpar måste möta efterfrågan. Antalet laddbara bilar ökar stadigt.

Trots att antalet elbilar och laddhybrider fortfarande är relativt lågt har utbyggnaden av nödvändig infrastruktur varit otillräcklig. Tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka upp för dagens brist. Ökade satsningar och förenklade regler krävs också, särskilt för dem som bor i flerfamiljshus eller parkerar i en samfällighet.

Kommande EU-krav på laddmöjligheter vid nybyggnation kommer möjligtvis bidra till att öka antalet laddstolpar.

För att nå transportsektorns mål till 2030 måste utbyggnaden av laddinfrastruktur öka avsevärt under de kommande tio åren. Inom en snar framtid måste laddmöjlighet för elbil finnas tillgänglig oavsett bostadsort och bostadstyp. 

 

Läs mer: Laddbar bil – en utmaning för boende i flerfamiljshus

Läs mer: Tusentals laddstolpar saknas – bara sju län godkända