När Transportstyrelsen redovisar personbilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp 2023 står det klart att utsläppen sjunker från 66 gram per kilometer föregående år till rekordlåga 61 gram per kilometer.

Det är ett strålande resultat jämfört med de flesta andra Europeiska länder, men som är helt beroende av att det säljs många elbilar och laddhybrider.

Det är däremot inte säkert att nedgången håller i sig när det blir dags att summera 2024. Den slopade klimatbilsbonusen har inneburit att nästan inga privatpersoner väljer att köpa en elbil, och det säljs fortfarande nästan lika många bensinbilar som elbilar.

Med slopat krav på inblandning tappar branschaktörer i Sverige helt ambitionen att tillgängliggöra mer förnybart innehåll

Om inte andelen bensin- och dieselbilar går ner kommer vi under många årtionden framöver att fortsätta vara beroende av fossila drivmedel. Under de senaste åren har bilägare drabbats av omfattande kostnadsökningar kopplade till ofördelaktiga valutakurser, det oroliga omvärldsläget och nyckfullheten i tillgången på råvara.

Med slopat krav på inblandning tappar branschaktörer i Sverige helt ambitionen att tillgängliggöra mer förnybart innehåll, alltså biodrivmedel eller så kallade e-bränslen. Dessa hade till allt större del kunnat nyttjas för att ersätta dyrt, fossilt och importerat drivmedel.

Bilar som är undantagna malusskatt borde förstås vara än mer populära

Om klimatbilsbonusen fortsatt varit aktuell hade Sverige på några år sannolikt närmat sig utvecklingen i Norge, som blivit ett föregångsland för elbilar. Det är nu helt nödvändigt att enbart tillföra elbilar i vagnparken för att nå målen om vägtrafikens utsläppsminskningar. Genom nybilsförsäljningen ersätts ungefär 300 000 bilar i Sverige varje år. Dessa behöver i princip nu på en gång vara sådana som går helt eller delvis på el eller alternativ till fossil bensin och diesel.

Glädjande för 2023 är att gasbilarna ökar något, och att antalet etanolbilar fördubblas. Bilar som dessa, som är undantagna malusskatt borde förstås vara än mer populära.

M Sverige kräver att en klimatbilsbonus måste återinföras i en form som gör att privatpersoner åter kan se elbilen som ett alternativ när det blir dags att välja i bilhallen.

Foto: Canetti/iStock/Getty Images Plus via Getty Images