Trots att regeringen drog tillbaka klimatbilsbonusen 2022 fortsätter subventionerna att flöda till de som har möjlighet att välja en elbil, så länge ägaren inte är en privatperson. Den med så kallad tjänste- eller förmånsbil genom sitt jobb får nämligen kraftigt sänkt kostnad.

Det beror på att beloppet, bilens pris, som förmånsbeskattas kan skrivas ned med så mycket som 50 procent, som mest från 700 000 kronor till 350 000 kronor. Förutom att skatteintäkterna sjunker innebär det även att arbetsgivaravgifterna blir lägre. Riksförbundet M Sverige uppskattar att subventionerna totalt uppgår till 2–3 miljarder kronor årligen.

M Sverige kräver att regeringen skyndsamt återinför bonus för privatpersoner

Förmånstagare kan få flera tusen kronor i månaden i rabatt på det belopp som förmånsbeskattas. M Sverige uppskattar att det under en treårsperiod, vilket är den normala innehavstiden för en tjänstebil, innebär en minst lika stor subvention som klimatbilsbonusen gjorde.

 

– Att tappa både skatteintäkter och arbetsgivaravgifter utan att veta vilka belopp det rör sig om och samtidigt hävda att man drar tillbaka klimatbilsbonusen för att det inte är lönsamt är raka motsatsen till att ha ordning på finanserna, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.
– Att tappa både skatteintäkter och arbetsgivaravgifter utan att veta vilka belopp det rör sig om och samtidigt hävda att man drar tillbaka klimatbilsbonusen för att det inte är lönsamt är raka motsatsen till att ha ordning på finanserna, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Exakt hur stora belopp som subventioneras idag är svårt att få klarhet i. Varken Transportstyrelsen eller Skatteverket kan svara på subventionens totala omfattning eftersom Transportstyrelsen inte hanterar uppgifter om förmånsbeskattning och Skatteverket inte samlar in uppgifter om bilmodeller utan enbart skattegrundande belopp.

– Att tappa både skatteintäkter och arbetsgivaravgifter utan att veta vilka belopp det rör sig om och samtidigt hävda att man drar tillbaka klimatbilsbonusen för att det inte är lönsamt är raka motsatsen till att ha ordning på finanserna, menar Carl-Erik Stjernvall.

Den som köper elbil privat måste självklart få samma rabatt på bilägandet som den som har fått bilen via sitt jobb

Klimatbonusen har spelat en avgörande roll för att få ut stora mängder elbilar på vägarna under senare år. Privatleasing blev attraktivt och att köra elbil inte bara klimatsmart utan även ett konkurrenskraftigt alternativ till att köra en bensin- eller dieselbil. Stödet slopades i november 2022 med hänvisning till att elbilspriserna hade sjunkit och att bonus-malus-systemet kritiserats av Riksrevisionen för att vara ineffektivt. Branschen har sedan dess vittnat om att intresset för elbilar från privatköpare är nära noll.

– Den som köper elbil privat måste självklart få samma rabatt på bilägandet som den som har fått bilen via sitt jobb. En sådan subvention måste komma alla till del, inte bara vissa, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Trots att klimatbilsbonusen drogs in med hänvisning till att elbilar sjunkit i pris visar en genomgång av tillgängliga modeller att elbilar ofta är minst 100 000–200 000 kronor dyrare än en jämförbar bensin- eller dieselbil. Bilar som dessutom fortfarande belastas med hög malus-skatt.

Departement, regeringen och Skatteverket skriver återkommande om förmånsvärdena att nedsättningen är avsiktlig och syftar till att miljöanpassade bilar inte ska drabbas av högre förmånsvärde på grund av fördyrande miljöanpassad teknik såsom eldrift. Det visar på en medvetenhet om och förståelse för att elbilar har fördyrande teknik.

Klimatbonusen har spelat en avgörande roll för att få ut stora mängder elbilar på vägarna under senare år

– Trots att regeringen har påstått sig vilja upphöra med stöden fortsätter staten att stötta elbilarna med stora belopp. Det är kanske positivt, men det är inte rimligt att det enbart omfattar förmånsbilar när man samtidigt så tydligt markerat att stödet var onödigt och dyrt när det var riktat till oss privatpersoner, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige kräver att regeringen skyndsamt återinför bonus för privatpersoner.

Det går inte att veta exakt vilka belopp subventionen omfattar, men en uppskattning gjord med hänsyn till bilpriser och förmånsvärde, tre års innehavstid och marginalbeskattningsnivå innebär att den enskilda många gånger betalar 1 500–3 000 kronor mindre i skatt varje månad. Under tre år kan subventionen uppgå till 70 000 kronor per bil, det vill säga motsvarande vad klimatbilsbonusen låg på.

 

Foto: Alexander Shapovalov/iStock/Getty Images Plus via Getty Images