M Sverige står bakom den internationella kampanjen My Car My Data som leds av FIA.

M Sverige anser att:

  • Dataskydd: Lagstiftningen måste se till att förare ges äganderätten till de data som samlas in och att föraren ger sitt informerade samtycke till hur de används.

  • Fritt val och öppen konkurrens: Förare ska ha möjlighet att fritt välja önskad tjänsteleverantör på en öppen marknad. För att bilisterna ska erbjudas de mest konkurrenskraftiga erbjudandena krävs en rättvis och fungerande konkurrens. Då måste data om ett fordons tillstånd göras tillgängliga för flera tjänsteleverantörer. Detta är innovationsdrivande och öppnar för att utveckla nya, säkra produkter och funktioner.

  • Säkerställ att Transportstyrelsens fordonsregister inte utnyttjas av kriminella: Transportstyrelsen tjänar i dag pengar på att sälja uppgifter som i många fall i andra hand hamnar hos stöldligor och bedrägliga företag. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, bör granska och vidta åtgärder mot aktörer som säljer vidare fordonsdata till kriminella.

Bakgrund fordonsdata och personuppgifter

Den tekniska utvecklingen inom fordonsindustrin har på kort tid tagit mycket stora steg framåt och bilindustrin står på randen till en revolution. Redan nu börjar två stora innovationer inom fordonsteknologin få genomslag med full kraft; uppkoppling och autonom körning. Med ”internet of things”-applikationer kan olika objekt, som exempelvis bilar och vägskyltar, inte bara kopplas upp, utan även bli ”smarta” och bilförare kommer snart att se en helt annan värld av mobilitet. Därför är det viktigt att uppmärksamma på utvecklingens möjligt negativa följder för den rättvisa konkurrensen, det fria valet och den personliga integriteten.

De uppkopplade bilarna kan samla in och skicka allt mer data om sina förare

Internetuppkopplade bilar är redan i dag en reali­tet. De uppkopplade bilarna, utrustade med sensorer, lokaliserings- och kommunikationsenheter kan samla in och skicka allt mer och mer data om sina förare, vilket inkluderar information om beteende bakom ratten, resvanor, körstil och tillståndet på bilen i syfte att öka säkerhet, hållbarhet och bekvämlighet. Samtidigt används den stora mängd information som samlas in för att skapa tydliga förarprofiler. Dessa kan användas för individanpassade tjänste­erbjudanden, men kan även resultera i dyra underhållskostnader, förlust av garantin, dataintrång eller oönskade kommersiella erbjudanden.

Exempel på data som samlas in för att skapa dessa förarprofiler kan vara de hundra senaste platserna du parkerat, de senaste destinationerna i din gps, var du byter till andra transportmedel, vilka kontakt­uppgifter du har i din telefon samt var och hur ofta du laddar din elbil. Uppgifterna ägs helt av fordonstillverkaren och kunskapen om vilka uppgifter som samlas in, lagras och delas är i dag mycket låg bland bilisterna.

Lagstiftningen har inte följt med i utvecklingen

Som konsument är du oftast inte medveten om när data överförs via din bil eller hur uppgifterna används, och att välja bort när tjänster ändras eller avvisa de erbjudna villkoren kan resultera i att du förlorar tillgång till samtliga tjänster. Lagstiftningen gällande dataskydd har inte följt med i utvecklingen, utan måste ändras för att se till att bilägaren ges ägande­rätten till de data som samlas in och ger sitt informerade samtycke till hur de används.

Data är den nya valutan. När bilar börjar kommunicera trådlöst utgör marknaden för fordonsdata en lukrativ ny horisont. Därför pågår det en kapp­löpning för att kontrollera data, och många av fordons­tillverkarna som kontrollerar data i dag strävar efter att bli huvudleverantör av tjänster för bil­relaterade behov. Affärsmodellen bygger på exklusiv kontroll av detta flöde av information. På så sätt kan de styra underhåll och reparationer till sina egna utvalda tjänsteleverantörer. I den monopolsituation som uppstår när de data som samlas in ägs av och låses till biltillverkarna, kan dessa diktera vilka tjänster som kan erbjudas och till vilket pris. Alla program du installerar måste vara antingen från tillverkaren eller från en underleverantör de väljer.

Oberoende verkstäder kommer att vara helt beroende av fordonstillverkarens affärsmodeller

Eftersom ­endast fordonstillverkare har direkt tillgång till fordons­data måste i dag andra tjänsteleverantörer betala fordonstillverkaren för att komma åt data och därtill utveckla tjänster för varje bilmärke, vilket ­leder till högre utvecklingskostnader. Dessutom kommer oberoende verkstäder att vara helt beroende av fordonstillverkarens affärsmodeller. Konsumenten förlorar när den fria konkurrensen sätts ur spel.

För bilisterna innebär detta att de hamnar på en monopolmarknad där de, som konsumenter, inte har möjlighet att använda sina data på bästa möjliga sätt eller kontrollera vem som ser vilka data. Genom att i stället låta fordonsdata ägas av bilägaren och vara tillgängliga för flera tjänsteleverantörer via en öppen, säker telematikplattform skulle innovation uppmuntras och det skulle uppstå en konkurrens om att ­kunna erbjuda ett mervärde till uppkopplade bilar samt möjlighet för förarna att fritt välja vilka program de önskar under fordonens levnadstid.

Du ska vara den som beslutar om dina data

Utvecklingen mot en mer uppkopplad fordonsflotta är positiv, men kunskapen om vilka uppgifter som samlas in, lagras och delas är i dag mycket låg bland bilisterna och lagstiftningen har inte följt med i utvecklingen. Vi anser att tillgång till information om dina mobilitetsvanor endast ska vara möjlig med ditt fulla samtycke. Du ska vara den som beslutar om dina data och om dina uppgifter ska delas, i vilket syfte och med vem.

 

Läs mer om My Car My Data här.

Utveckling av antalet fria verkstäder i Europa 2013–2020 Källa: Triscan
Utveckling av antalet fria verkstäder i Europa 2013–2020 Källa: Triscan