Låst fordonsdata begränsar den fria konkurrensen bland verkstäder, och riskerar att bli dyrt för konsumenterna.

Onsdagen den 4 oktober hölls ett frukostseminarium hos riksdagen med trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C) som kallande, tillsammans med Däckbranschen Sverige. Frågan för seminariet var hur data från uppkopplade fordon kan användas för att skapa nya innovationer, säkrare trafik och minskade utsläpp.

Det pågår ett arbete inom EU för att reglera vem som ska ha tillgång till bilens data

Från nytillverkade fordon kan vi få fram en stor mängd data om körmönster, bränsleförbrukning, vägarnas standard eller när det är dags för service. Denna data kan sedan användas för att utveckla fordon, fordonskomponenter, däck och miljöprestanda. Just nu pågår ett arbete inom EU för att reglera vem som ska ha tillgång till sådan data och hur den ska kunna användas.

Jacob Lamberg, vice styrelseordförande för Däckspecialisternas Riksförbund, Caroline Drabe, vd för M Sverige, trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C), Lars Bergmark, vd på Svenska Fordonsbranschen, Peter Bryntesson, vd för Fordonskomponentgruppen och Richard Andermyr, styrelseledamot för Däckbranschen Sverige.
Jacob Lamberg, vice styrelseordförande för Däckspecialisternas Riksförbund, Caroline Drabe, vd för M Sverige, trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C), Lars Bergmark, vd på Svenska Fordonsbranschen, Peter Bryntesson, vd för Fordonskomponentgruppen och Richard Andermyr, styrelseledamot för Däckbranschen Sverige.

Riksförbundet M Sverige välkomnar ny teknik som kommer konsumenterna till del, men har också länge drivit kravet att det ska vara konsumenten som äger rätten till bilens data, för att säkerställa rättvis konkurrens, det fria valet och den personliga integriteten.

– Tillsammans med FIA har M Sverige gjort en grundlig genomgång av vad bristande konkurrens, som en följd av att bilens data begränsas till fordonstillverkarna och deras servicenät, skulle innebära för Europas bilister, förklarade M Sveriges vd Caroline Drabe som satt i panelen tillsammans med  Peter Bryntesson, vd för Fordonskomponentgruppen, Richard Andermyr, styrelseledamot för Däckbranschen Sverige, Jacob Lamberg, vice styrelseordförande för Däckspecialisternas Riksförbund och Lars Bergmark, vd på Svenska Fordonsbranschen.

Bristande konkurrens kan leda till ökade kostnader på 32 miljarder euro per år för Europas bilister

– Vår undersökning visar hur bristande konkurrens kan leda till ökade kostnader på 32 miljarder euro per år för Europas bilister. Om vi översätter det till Sverige och svenska bilister innebär det ca 4,5 miljarder kronor per år eller cirka 1 000 kr per bil. Det motsvarar också i princip hela den budgeterade skattesänkningen på drivmedel som ska träda i kraft vid årsskiftet, fortsatte Caroline Drabe.

Genom att låta fordonsdata ägas av bilägaren och vara tillgängliga för flera tjänsteleverantörer via en öppen, säker telematikplattform skulle innovation uppmuntras och det skulle uppstå en konkurrens om att kunna erbjuda ett mervärde till uppkopplade bilar samt möjlighet för förarna att fritt välja vilka program de önskar under fordonens levnadstid.

M Sverige anser därför att:

  • Bilägare även ges äganderätten till de data som samlas in av bilen.
  • Bilägaren ska ha möjlighet att fritt välja önskad tjänsteleverantör på en öppen marknad.
  • Transportstyrelsens fordonsregister ska inte kunna utnyttjas av kriminella.