Alla har en relation till bilen. För många är bil och körkort en stor frihet, och i stora delar av Sverige en ren nödvändighet för att kunna ta sig till och från jobbet.
Även om det på vissa håll finns goda kommunikationsmöjligheter i kollektiva färdmedel, är det vanligt att en del av resan behöver göras med egen bil.

M Sverige driver också frågan om trygghet som bilist på alla plan

Bilen innebär inte bara tidsvinster, vilket i sig har ett samhällsekonomiskt värde, utan ger också mervärde i form av de sociala effekterna av fritidsaktiviteter och av upprätthållande av sociala nätverk.

Vi vill att alla ska kunna röra sig i Sverige på det sätt som passar bäst utifrån individens egna förutsättningar.

M Sverige driver också frågan om trygghet som bilist på alla plan. Över hälften av bilisterna känner sig otrygga om de stannar på en rastplats på kvällstid. Trötthet ökar risken för misstag och olyckor och därför kan möjligheten till att ta pauser under långa bilresor vara livsviktig.

Bristande trygghet kan i värsta fall leda till att man helt avstår från att göra en resa, vilket begränsar möjligheten att ta del av olika aktiviteter i samhället.
Trygghet är därför en avgörande faktor för att skapa ett attraktivt och inkluderande samhälle som är jämställt med god tillgänglighet för alla. Ökade investeringar i trygghetsskapande åtgärder behövs.

Läs mer