För bättre trafikmiljö och för att kunna nå nollvisionen behövs fler poliser på våra vägar.

Det behövs fler poliser på våra vägar. Kontroller av den tunga trafiken samt hastighets- och nykterhetskontroller bidrar till ökad säkerhet på våra vägar. Polisens närvaro i trafiken gör också att trafikrytmen blir lugnare och att bilförarnas uppmärksamhet ökar. Därmed ökar tryggheten för alla trafikanter på väg.

Sedan 2014 har antalet poliskontroller mer än halverats

Acceptansen för att köra bil trots att man har druckit alkohol ökar. I nollvisionen finns ett mål om att nyktra förare ska stå för 99,9 procent av trafikarbetet. Detta mål har inte uppnåtts och utvecklingen är inte tillräckligt bra. Det pekar på vikten av att arbeta på flera fronter med att informera om hur riskfullt ett sådant beteende är, men även på hur viktigt det är att polisen utför fler nykterhets- och körkortskontroller.

Sedan 2014 har antalet kontroller mer än halverats. Den här utvecklingen måste vända för att skapa en bättre trafikmiljö och för att kunna nå nollvisionen.

Läs mer