För att trafiken ska fungera och för att trafikanterna ska färdas tryggt på vägen, krävs att alla tar sitt ansvar.

Fortfarande dör och skadas dock många människor i trafiken. Forskning visar att den mänskliga faktorn är inblandad i 90–95 procent av alla olyckor. Det handlar om medvetna felhandlingar (fortkörning, omkörning vid skymd sikt), misstag (brister i bedömningen av egen och andras hastighet, ouppmärksamhet) och rutinfel (fel som beror på slarv eller glömska). När det gäller trafikolyckor har man funnit att det är medvetna felhandlingar som utgör huvudorsaken, snarare än misstag och rutinfel. Det innebär att dessa olyckor är både onödiga och möjliga att förebygga.

Om alla höll hastighetsbegränsningarna skulle ungefär 80 liv räddas per år

Hastighetsöverträdelser är ett särskilt problem eftersom det finns en utbredd uppfattning att det är acceptabelt att köra för fort ibland. Detta är inte bara fel, det leder till onödiga dödsfall. Om alla höll hastighetsbegränsningarna skulle ungefär 80 liv räddas per år. Dessutom skulle koldioxidutsläppen minska med 400 000 ton per år.

Mer än var fjärde dödsolycka i trafiken är alkohol- eller drogrelaterad. Nolltolerans mot rattonykterhet är avgörande på vägen mot Nollvisionen.

Läs mer