Trafiksäkerhetsarbetet har alltid präglat Riksförbundet M Sverige. Vägnätet måste underhållas för säkerheten i trafiken.

Bilarnas säkerhet, bilbälten och rattsurf är exempel på frågor som har varit centrala i vår organisations snart hundraåriga agenda.

Bilförare kan göra misstag och även om bilarna idag blir alltmer säkra måste också vägen vara förlåtande i sin utformning. Det satsas för lite på ombyggnad och anpassning av vägarna för att bättre möta dagens krav på trafiksäkerhet. En äldre väg kan behöva kompletteras med mötesseparering, en sträcka med oproportionerligt stor andel viltolyckor får inte lämnas utan viltstängsel, undermåliga sträckningar, feldoserade kurvor eller andra oförutsedda vägegenskaper måste åtgärdas för att inte bli överraskningsmoment för bilföraren.

Kostnaderna för att upprätthålla dagens standard blir bara högre

Ett problem är den så kallade underhållsskulden. Genom att skära ner på underhållet skapas inte bara en situation där behoven aldrig minskar, utan istället successivt ökar. På sikt gör det att kostnaderna för att upprätthålla dagens standard bara blir högre och högre. Vägnätet måste underhållas för säkerheten i trafiken.

Läs mer