Det måste skapas ännu bättre möjligheter för alla att välja ett förnybart drivmedel.

Som tur är står Sverige till stora delar redan väl rustat inför en ökning av de idag låga volymerna. Reduktionsplikten – ett krav riktat mot drivmedelsleverantörerna att blanda in mer förnybart innehåll i all bensin och diesel – minskar den befintliga fordonsflottans miljöpåverkan till viss del.

Nu krävs långsiktiga politiska riktlinjer med subventioner och incitament som främjar bilar med lägre klimatpåverkan. Det måste gälla alla bilar och inte bara genom bonus vid nybilsköp.

Infrastrukturen finns delvis redan på plats. I princip alla bensinstationer säljer antingen etanol, syntetisk HVO100-diesel eller biogas. Däremot krävs större mängder för att förnybara drivmedel ska vara ett alternativ till elbilarna.

Läs mer