Den negativa uppmärksamhet som bilen får kopplat till utsläpp och klimatpåverkan är svår att ta till sig, när bilen är en förutsättning för att vardagen ska fungera. Samtidigt står det klart att utfasningen av fossila drivmedel behöver prioriteras.

För att fler ska ha möjlighet att välja något annat än fossila drivmedel, utan höjda skatter eller krav och förbud, krävs fler subventioner och kraftfullare stimulanser. Det kan betyda bättre tillgång till biogas, etanol eller syntetisk diesel för att köra vidare med sin nuvarande bil eller stöd för att investera i en elbil.

M Sverige kräver en skrotningspremie

Ett verktyg för att få bort gamla bilar från trafiken är en skrotningspremie. En skrotningspremie skapar incitament för bilister med äldre bilmodeller att skrota sin gamla bil och köpa en nyare. Både miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna blir betydande för varje gammal bil som försvinner. M Sverige kräver därför en skrotningspremie som grundar sig på den skrotade bilens utsläppsnivå.

Läs mer