Bilen innebär rörelsefrihet. Samtidigt får bilens påverkan på klimatet allt större uppmärksamhet. Klimatet och miljön är vår tids högst prioriterade fråga.

Sveriges ambition är att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det är en ambition M Sverige ställer sig bakom.

Minskade utsläpp från bilar går att uppnå på flera sätt. Antingen genom att mängden fossila drivmedel blir lägre. Eller med hjälp av mer energisnåla bilar.

Elbilar och olika hybrider är en del av omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Antalet elbilar ökar kontinuerligt och kan förväntas fortsätta öka under överskådlig framtid. Samtidigt är en elbil väsentligt dyrare än konventionella bilar. Det är alltså inte en lösning i det korta perspektivet för alla. Det finns också praktiska problem gällande laddinfrastruktur och tillgång till snabbladdningsmöjligheter.

Det finns starka skäl till att omställningen ska lyckas

Jämfört med många andra länder har Sverige goda, eller kanske till och med utmärkta, förutsättningar för att klara övergången. Vi har en elproduktion med väldigt små utsläpp av koldioxid, en omfattande skogsnäring som kan bidra till framställningen av förnybara drivmedel och en i stora delar av landet väl utbyggd infrastruktur för biogas. Det finns starka skäl till att omställningen ska lyckas.

M Sverige anser att krav som riktas mot biltillverkare och leverantörer är mycket bättre än förbud mot att köra bilen eller höjda skatter som ska minska förbrukningen av bensin och diesel.

Läs mer