Har du koll på nya regler för cyklister? Det borde alla trafikanter ha. Här är ändrade trafikregler för cyklister, värda att känna till.

Ny cykelgata och nytt vägmärke från 1 dec 2020

Från 1 december 2020 kan kommuner införa cykelgator i stadskärnor. Syftet är att tydligt visa att cykling är prioriterat även där det inte finns utrymme för att bygga enskilda cykelbanor eller cykelfält. Cykelgator ska skyltas med Vägmärke för cykelgata, E33.

Inom cykelgata gäller följande regler:

Vägmärke för cykelgata E33

 • Fordon får inte framföras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
 • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
 • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
 • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
 • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.

För mer information se Transportstyrelsens webbplats

Trafikregler för cyklister sedan sommaren/hösten 2018

Vägmarkering för cykelbox

 • Cyklister från 15 år och förare av moped klass II kan färdas på körbanan även om det finns en cykelbana om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen.
 • En vägmarkering för så kallad cykelbox införs. Läs mer på Stockholm Parkerings webbplats
 • Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.
 • En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
 • Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska, om möjligt, använda vänster sida i färdriktningen.
 • Lokaliseringsmärken för vägvisning innefattar även märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

För mer information, se Regeringskansliets webbplats

Så tycker M Sverige:

 • Cyklar bör inte få framföras mot trafiken på gator som är enkelriktade för motortrafiken, annat än på avskilda cykelbanor. Detta riskerar att föra cyklister och bilister på kollisionskurs mot varandra och öka olyckorna.

 • Det bör inte vara tillåtet att cykla på körbana om cykelbana finns.

 • Motortrafiken bör i högre grad separeras från de oskyddade trafikanterna för att öka trafiksäkerheten.

 • Det behövs fler friliggande cykelbanor, fler säkra korsningar och cykelöverfarter.

 • Nya cykelregler eller lokala trafikföreskrifter som ökar olycksrisken är en olämplig metod för att öka cyklingen.