Vad skiljer en cykelpassage från en cykelöverfart? Vi reder ut skillnaderna.

Vägmarkeringar för cykelöverfart. Illustration Transportstyrelsen.
Vägmarkeringar för cykelöverfart. Illustration Transportstyrelsen.

Cykelöverfart: Bilister har väjningsplikt

En cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister. Där cykelöverfarter finns ska trafikmiljön vara utformad så att fordonstrafiken inte får köra i mer än max 30 km/h.

Bilister har väjningsplikt mot cyklister och mopedister som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Även cyklister och mopedister ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten när de ska färdas ut på en cykelöverfart.

En cykelöverfart måste märkas ut med en kombination av vägmarkeringarna M16, M14 samt vägmärket B8.

Vägmarkeringar för cykelpassage. Illustration Transportstyrelsen.
Vägmarkeringar för cykelpassage. Illustration Transportstyrelsen.

Cykelpassage: Cyklister och mopedister har väjningsplikt

Vid en cykelpassage ska bilister anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister och mopedister som är ute på cykelpassagen.

Cyklister och mopedister som ska färdas ut på en cykelpassage måste sänka hastigheten innan utfart. De ska även ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. Cyklister och mopedister har alltså väjningsplikt när de ska korsa en väg på en cykelpassage.

Cykelpassagen kan märkas ut med vägmarkering M16 men det är inte nödvändigt.

Vägmarkeringarna M16, M14 och vägmärke B8

M16, märke vid cykelpassage, cykelöverfart.
M16, märke vid cykelpassage, cykelöverfart.
M14, väjningslinje
M14, väjningslinje
B8, märke vid cykelöverfart
B8, märke vid cykelöverfart