Praktisk information om miljözoner, trafikregler, camping, husbil, vackra vägar, biltåg, vägavgifter, hotell, vandrarhem, checklistor när du packar, hur du ska bete dig om något händer - och mycket mer.

www.sh-tourismus.de ger förslag på resmål och övernattning i området norr om Hamburg och kring Flensburg, Kiel, Puttgarden och Lübeck.

För resten av Tyskland, se www.germany.travel 

ADAC Geschäftsstellen finns i alla större städer. M-medlemmar får rabatt på kartor, resehandböcker och resetjänster. Läs var serviceställena finns på www.adac.de (under Vor Ort högst upp på sidan) eller ring ADAC:s dygnet-runt-öppna servicetelefon +49 (0)800 5 10 11 12.  

ADAC:s gula assistansbilar hjälper till när bilen krånglar.

Camping och husbil i Tyskland

Se Turistinformation (ovan) och exempelvis www.camping-club.de eller www.camperplatz.de. Eller på www.germany.travel (klicka Reseinformation > Övernattning)

Ställplatser listas i katalogen Reisemobil Bordatlas som du köper i vår webbutik. Fler platser hittas på www.top-platz.de. Husbilar kan övernatta på motorvägarnas lastbilsparkeringar www.autohof.net.

Fricamping är tillåten om markägaren lämnat tillstånd. På allmän mark är reglerna mer restriktiva. Kontrollera med den lokala turistbyrån. Tillåtet men inte tillrådligt att övernatta i fordon parkerat på väg, gata eller p-plats.

Färjebolagen har prisvärda hotellpaket. Se deras kataloger och hemsidor. www.hotelguide.de listar hotell i hela Tyskland.

Se också Turistinformation (ovan) och här

Vandrarhem söker du på www.djh.de, B&B på www.bed-and-breakfast.de

Ett flertal färjebolag har trafik till Tyskland både direkt från Sverige och via andra länder såsom Danmark och Polen, Här hittar du ett urval av färjelinjer.

Som medlem har du rabatt på flera av dem. Gå till färjerabatter

 

Euro

Större varuhus, tankställen och hotell tar VISA och MasterCard. Räkna med kontantbetalning i mindre butiker, restauranger och taxi. 

EU-land. Från annat EU-land får varor för personligt bruk tas in moms- och tullfritt, om moms betalats i inköpslandet.

För varor inköpta utanför EU eller "tax-free" gäller 200 cigarretter eller 250 g tobak, 1 liter sprit eller 2 liter starkvin (15–22 %), 4 liter lättvin och 16 liter öl. Samt andra varor till ett värde av 300 euro.

Glöm inte att ta med...

 1. Reflexväst, varningstriangel och första förbandslåda kompletterad med 2 stycken ansiktsmasker FFP2.

 2. Tung husbil över 3,5 ton tar med en portabel varningspuck med gult blixtrande ljus. Går att köpa i M Sveriges webbutik.

 3. En allmän checklista inför resan hittar du här.

Autobahn uppstår ibland långa köer, Stau. Det tar alltid lång tid att passera Ruhrområdet (Düsseldorf, Dortmund, Essen m fl städer) och storstäder som Hamburg, Frankfurt och München.  

Köer är också vanliga på A1 Hamburg-Bremen och vidare mot sydväst. Likaså på A7 förbi Hamburg och söderut. På A3 Frankfurt-Nürnberg. På A8 München-Salzburg. Samt från Ruhrområdet söderut, till Köln, Frankfurt och Mannheim.

Fredag-söndag är trafikintensiva dagar sommartid. Fast på söndagar slipper man den tunga lastbilstrafiken (läs mer nedan).

www.tank.rast.de tipsar om serviceanläggningar längs de tyska motorvägarna.

Motorvägsavfarterna är snävt tilltagna. Bromsa hårt på avfartssträckan, så att du klarar av den tvära kurva som följer direkt på avfarten. 

Vanliga landsvägar Bundesstrassen är emellanåt smala, kurviga, utan vägren och därtill hårt trafikerade. Men ofta är de roligare att köra än den enahanda Autobahn.

Vägvisningen är inte glasklar, men i stort sett bra. Blå vägskyltar vägvisar till motorvägar, gula skyltar till vanliga vägar.

Titt som tätt stängs vägarna av beroende på  vägarbeten. Då pekar skyltar med ordet Umleitung ut alternativa vägar. U-skyltningen är inte alltid så lätt att följa. Omvägen kan också bli lång.

Vägarbeten, trafikomläggningar och andra inplanerade störningar listas på  www.viamichelin.com. Ange mellan vilka orter du ska köra. I vägbeskrivningen ges besked om var störningar är att vänta och förslag på alternativa vägar. Den som kan lite tyska kompletterar med uppgifter från www.verkehrsinfo.de och från www.verkehrsinformation.de

M Sveriges Vägtips ger förslag på trevliga vägar vid sidan om de stora stråken. 

Kors och tvärs genom Tyskland går omtalade turistvägar. Mest känd är Romantische Strasse. Läs mer på www.germany.travel  (klicka Fritid & rekreation > Semestervägar)

Fordon och fordonskombinationer med totalvikt över 7,5 t avsedda för eller används till godstransport (därmed  inte husbilar) betalar vägavgift för färd på motorvägar och en del större motorleder. Läs på www.toll-collect.de eller ring +49 (0)1802-86 55 26 (flerspråkig service).

Ingen vägavgift för personbil.

Varför inte sätta dig och bilen på ett biltåg som går från Hamburg till både södra Tyskland och Österrike. Läs mer här

Miljözoner i Tyskland

Tysk miljözon UmweltzoneEn del städers centrala delar klassas som Umweltzonen och är förbjudna för äldre dieselfordon. Så är det i exempelvis Berlin, Bremen och Hannover.

För att få köra i en sådan zon ska en miljödekal sitta på vindrutan. Dekalen kallas Feinstaubplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Dekalkravet gäller även utlandsregistrerade bilar.

I de flesta tyska städer behövs ingen miljödekal. Den krävs inte heller för att köra på vanliga landsvägar och motorvägar.

Miljözonerna skyltas med ett särskilt vägmärke. Den som kör i en miljözon utan dekal riskerar böter på 80 €. Motorcyklar och fordon med handikapptillstånd behöver ingen dekal.

Läs mer här om de tyska miljözonerna och om hur du skaffar en miljödekal.  

Lågutsläppszon

Utöver tidigare införda miljözoner har två tyska städer utökat kraven och infört förbud mot framförallt äldre dieselbilar i stadskärnan. Syftet är att minska kvävedioxiden i luften.

Förbud är infört:  
I Stuttgart gäller förbudet för dieselbilar Euro 1-5 och bensinbilar Euro 1.
I Darmstadt gäller förbudet för dieselbilar Euro 1-5 och bensinmotorer Euroklass 1 och 2 mellan Karlstraße och Wilhelminenplatz på Hügelstraße. Och mellan Karlstraße och Heidelberger Straße på Heinrichstrasse.

Fler städer kan komma att införa lågutsläppszon.

Förbudet gäller sällan staden i sin helhet, (förutom i Stuttgart), utan mer för särskilt trafiktunga gator. Håll utkik efter särskild skyltning.

Blå miljödekal som varit på tal i samband med dieselförbud har än inte införts.

Kontroll av registreringsbevis eller via fordonsregistret sker slumpvis av polis på plats.

Hastighetsgränser i Tyskland

I Tyskland går det undan, också på sämre vägar. Kör du i "turistfart" bildas snabbt långa köer efter dig. Låt dig inte stressas, men stanna ofta och släpp förbi kön.

 • Vid tillfälliga hastighetsnedsättningar är fartkameror vanliga - och de är inte skyltade!

 • Gul ortnamnsskylt innebär 50, om inget annat skyltas.

 • Grön ortnamnsskylt innebär att farten ska sänkas, men här är fartgränsen inte preciserad. 

Personbil, mc, lätt lastbil, husbil totalvikt under 3,5 t  landsväg 100, motorväg fri fart* eller enligt skyltning

Husbil totalvikt 3,5-7,5 t landsväg 80, motorväg 100**

Övriga fordon totalvikt 3,5-7,5 t landsväg 80, motorväg 80

Personbil med släp, lätt lastbil med släp, husbil < 3,5 t med släp landsväg 80, motorväg 80 (eller 100 ***)

Fordon > 3,5 t med släp, fordon > 7,5 t utan släp landsväg 60, motorväg 80

* Rekommenderad högsta hastighet är 130.

** Skyltade omkörningsförbud för tung lastbil gäller också husbilar över 3,5 t. Husbilen måste byta till körfältet längst till höger och sänka hastigheten till 80 eller därunder. När förbudet upphör får hastigheten 100 återupptas.    

*** Släp får framföras i 100 på motorväg och motortrafikled om en Tempo 100-dekal sitter bak på släpet. För att få en sådan dekal ska följande krav uppfyllas:

 • dragfordonet har ABS-bromsar och totalvikt under 3,5 t
 • släpet har hydrauliska stötdämpare samt ISO-godkänd koppling med stabilisator (antislingerkoppling).
 • däcken är högst 6 år gamla och har lägst hastighetsklass L = är godkända för 120 km/h.
 • Håll avståndet till framförvarande fordon då du kör på tyska Autobahn. En tumregel är halva hastighetsmätarens värde i meter. Exempel: Om du kör i 100 km/h måste du hålla ett avstånd på minst 50 meter. Om avståndet är mindre än det föreskrivna utdöms böter. Bötesbeloppet varierar beroende på den körda hastigheten och hur nära du legat det framförvarande fordonet.

0,0 för den som haft körkort kortare tid än två år eller är under 21 år. Annars 0,5.

Tänk på var du parkerar, framförallt nattetid. Använd gärna bevakade eller inhägnade p-platser och garage. Låt inte bagage ligga synligt. Töm bilen när du lämnar den för natten.

Förbud att stanna och parkera 5 m före övergångsställe, 10 m före väg/gatukorsning. Förbud att parkera 15 m före busshållplats och på platser reserverade för boende Anwohner/Bewohner mit Parkausweis.

En bil som står stilla mer än tre minuter anses vara parkerad.

Kurzparkzone betyder tidsbegränsad parkering. Tilläggsskylten anger när man får parkera och hur länge. Parkdauer 3 Std betyder exempelvis tillåten parkering upp till tre timmar.

Gebührenpflichtig betyder betalparkering. Parkschein p-biljett. Werktags betyder vardagar, Sa eller Samstag lördagar, Feiertage sön- och helgdagar.

På platser med tidsbegränsad avgiftsfri parkering används ibland p-skiva, Parkscheibe

EU-märkt handikapptillstånd gäller. Saknas andra p-möjligheter ger det på allmän mark rätt till tre timmars parkering där p-förbud eller begränsningar råder. Gäller även gågator och fotgängarzoner. P-skiva ska användas. På avgiftsbelagda parkeringar behöver inte avgift erläggas. På privata parkeringar gäller särskilda regler.

Om däck på tyska vägar

 • Minsta mönsterdjup sommardäck 1,6 mm, vinterdäck 4 mm

 • Vid vinterväglag ska man ha dubbfria vinterdäck. De ska vara märkta med symbolen alpintopp med en snöflinga. Däck märkta med M+S är godkända för användning fram till 30 september 2024 under förutsättning att de tillverkats efter 31 december 2017.

 • Dubbdäck är inte tillåtna.

 • På somliga alpvägar bör eller ska man även medföra snökedjor eller Autosocks. Påbudet anges i så fall med en rund blå skylt med ett snökedjeförsett däck. Fordon med snökedjor har en maxhastighetsbegränsning på 50 km och får inte köra på motorväg.

Halvljus/varselljus dagtid rekommenderas. För motorcykel är det ett krav. Vid tunnelkörning och vid dålig sikt måste alla fordon ha halvljus/varselljus tänt.

Benzin = 92 oktan. Super = 95-oktan. Super Plus = 98 oktan.
Super E10 =95-oktaning bensin utblandad med 10% etanol. Kan användas av de flesta bilar.
Bioethanol, Biosuper, Crop Power 85 = etanol E85. 
Citydiesel är renare (och dyrare) än vanlig standarddiesel.
Biodiesel 100 är ren rapsolja och kräver en anpassad motor.
CNG är naturgas. CBG är biogas.
Autogas och Flüssiggas är gasol (LPG) som svenska bilar normalt inte kan köra på.

Barn 12 år eller yngre och längd under 150 cm måste sitta i lämplig bilbarnstol/bälteskudde i baksätet. Barnstol för barn under 3 år får dock placeras i framsätet. I övrigt samma regler som i Sverige.

sön/helgdagar kl 00.00–22.00. Gäller alla vägar året om. På många vägar förbud även lördagar kl 07.00–20.00 i juli och augusti.

Förbudet avser lastbilar med totalvikt över 7,5 t. Samt lastbilar och varutransportbilar under 7,5 t om de drar ett släp. Specialbyggda släp för fritidsändamål (husvagn eller häst- och båtsläp) omfattas inte av förbudet. Inte heller släpkärror dragna av personbilar.

Några andra trafikregler i Tyskland

 • Förbjudet att tala i handhållen mobiltelefon och att skicka SMS under körning. Med hands-free/head-set är samtal tillåtna, men bör undvikas.
 • Kliver du ur bilen på en trafikerad väg ska reflexväst sättas på. Gäller även dagtid.
 • Fartkameror förekommer på många vägar och i städer. Om din GPS-navigator, fickdator eller mobiltelefon har möjlighet att spåra fartkameror eller poliskontroller, får just den funktionen inte användas under färd.
 • Sätt på varningsblinkers om du närmar dig en kö på motorvägen. Då varnas fordon som kommer efter dig. Kör sedan åt sidan så att ett tomt körfält bildas mellan köerna. Där ska räddningsfordon och polis kunna ta sig fram.
 • Buss som stannat vid hållplats får omköras i gånghastighet (= 5km/h).
 • Högersväng vid rött ljus är tillåten om en grön pil sitter vid ljussignalen. Stanna först så att svängen kan ske utan fara.
 • Omkörning till höger får ske på flerfiliga vägar om kön i vänsterfilen kör högst 60 km/h. Omkörning till höger får då ske i högst 80 km/h. Står kön i vänsterfilen stilla får omkörning till höger ske i högst 20 km/h.
 • Vid bogsering ska båda fordonen använda varningsblinkers.
 • I rondeller gäller samma företrädesregler som i Sverige. Det anges med skyltar. Saknas skyltning gäller högerregeln. Blinka inte när du kör in i en rondell. Bara när du lämnar den.
 • Korsa inte en gata om risk finns att du blir stående i korsningen. Gäller även om du har grönt ljus eller företräde.
 • När du kör in på en motorväg ska hela påfartssträckan användas. Se till att komma upp i tillräckligt hög hastighet innan du byter körfält. För låg fart vid körfältsbytet skapar farliga situationer. De som kör på motorvägen har företräde och väjer inte frivilligt.
 • Förbudsskyltar och tilläggstavlor som avser tung lastbil gäller även husbilar som väger över 3,5 t.

Verkehr, Schwerverkehr = trafik, tung trafik
Staugefahr = risk för köbildning
bei Nässe, Glätte, Nebel = vid våt vägbana, halka, dimma
PKW, LKW = personbil, lastbil
Lieferverkehr frei = fritt fram för leveranser till fastigheter i området
Bitte einordnen, Bitte freihalten = välj körfält, lämna fri passage
Panne, Unfall = motorstopp, olycka
Reifen = däck
Abblendlicht = halvljus
Autobahndreieck = större motorvägskorsning

Höjd 4 m. Bredd 2,55 m. Längd (husbil) 12 m.

Överhängande last framåt är inte tillåten. Skjuter lasten ut mer än en meter bakåt ska den märkas ut med röd flagga eller en rödvitrandig skylt av det slag som används i exempelvis Italien och Spanien. Vid färd i mörker krävs dessutom röd belysning och röda reflexer, en på var sida. Lasten får inte skymma bilens registreringsskylt eller baklyktor.

Om något händer

Krånglar bilen? Se vad du ska göra och vem du ska ringa här  

Placera varningstriangel 100 meter (200 meter på motorväg) bakom bilen. Kör du husbil som väger mer än 3.5 ton ska du även komplettera med ett portabelt blixtrande gult ljus.

Längs motorvägarna är hjälptelefoner uppsatta. På motorvägens vita kantstolpar markerar pilar åt vilket håll närmaste telefon finns. Lyft luren eller tryck på knappen och begär hjälp från ADAC.

Polis, ambulans och räddningstjänst: tel 112.
Vid trafikolyckor utan personskador behöver polis inte tillkallas.

Polisen utdömer och inkasserar böter på plats. I oklara fall får man betala ett större belopp i säkerhet innan färden tillåts fortsätta. Sedan sker en prövning där bötesbeloppet slutligen fastställs. Resultatet av prövningen meddelas brevledes till din adress i Sverige.