Först och främst är det en fråga om hur snabbt elbilen ska laddas. Räcker långsam laddning? Köp en box som klarar en vanlig 16 Ampere-säkring. Du kan även ansöka om skattereduktion på 50 procent för arbete och material för laddningspunkt.

Kontrollera att du har rätt huvudsäkring

Du kan behöva se till att fastighetens huvudsäkring anpassas om det maximala effektuttaget ökar. Väljer du en kraftig laddbox och vill ladda så snabbt som möjligt behövs en kraftigare säkring än den normala på 16 ampere.

Ha rätt säkring till max effektuttag

Säkring – ampere  Max effektuttag – kW
16 11
20 14
25 17
35 24
50 35
63 44

Det finns många olika modeller på marknaden. En del aktörer har mer erfarenhet än andra. Ta gärna del av resultat från oberoende tester, exempelvis det här från vår systerorganisation i Tyskland: Länk till Adacs test av laddboxar (information på tyska)

Risk för dyrare el i hemmet

Det fasta abonnemangspriset i elnätsavgiften kan påverkas om huvudsäkringen ändras. Skillnaden är ofta tusentals kronor per år.

Snabbare laddning kostar mer

Om snabbladdning ändå behövs kan det vara bra att veta att det tillkommer kostnader på grund av detta.

Det är ofta mest förmånligt att, där det går som vid bostad eller arbetsplats, ladda långsamt för att hålla kostnaden så låg som möjligt.

Energideklarationen kan påverkas

När du väljer laddbox – ta reda på om boxen har en inbyggd metod för att mäta och urskilja dess elanvändning från övrig hushållsel.

Den dag en energideklaration upprättas för fastigheten är det bra om ström som använts till elbilsladdning kan räknas bort, och att källan till den informationen är tillförlitlig.

Får jag stöd för installationen?

Du kan få en skattereduktion på högst 50 000 kronor för installationer som påbörjats, betalats och slutförts från och med 1 januari 2021.

Det fungerar ungefär som rot- och rutavdrag, men är en egen skattereduktion. Avdraget ges direkt på fakturan från företaget som utför installationen. För en laddstolpe eller liknande är stödet idag på 50 procent.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Vanliga frågor om att ladda elbil

Visst går det att ladda bilen från ett vanligt vägguttag. Men vid mer kontinuerligt brukande är det rekommenderat att montera en fast box med rätt kontakt för den aktuella bilen.

Det är också viktigt att försäkra sig om att fastighetens elsystem klarar den långvariga påfrestning som laddningen kan innebära.

Dessutom kan det uppstå fel i bil eller laddning som husets vanliga jordfelsbrytare inte kan registrera. Rådgör med en elektriker om vad som är rätt utrustning för ditt hushåll och din bil.

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga vägguttag.

Det förekommer rapportering i media att det finns en risk att hemförsäkringen inte täcker fullt ut vid eventuell skada ifall ett fordon laddats utan "lämpligt installerad laddbox". Det behöver inte vara så, i en villaförsäkring finns följande allmänna aktsamhetskrav:
Följ föreskrifter som finns i lag eller som meddelas av myndighet

  • Följ bruksanvisningar och föreskrifter meddelade av producent eller leverantör av produkt.
  • Ta hand om din egendom med normal aktsamhet och omsorg så att skada så långt möjligt förhindras.

  • Följ föreskrift om brandskydd som finns i lag eller som meddelas av myndighet.

  • Se till att tillverkares, leverantörs eller installatörs anvisningar för installationer, skötsel och underhåll följs.

  • Se till att installationer och montering utförs fackmässigt och att tillverkarens anvisningar för montering, skötsel och underhåll följs.

Nedsättning av försäkringsersättningen kan bli aktuellt i det fall en föreskrift inte följs.

Vanlig sladd kan vara okej under vissa förutsättningar.

De flesta bilmodeller levereras från fabrik med en sladdvinda för bruk i vanligt jordat uttag, ofta räcker en 10A-säkring även om laddningen blir ganska långsam.

Ett fåtal av de bilmodeller som finns på marknaden går inte att snabbladda. Då kan fördelarna med en kraftigare laddbox vara små. Fastighetens elsystem måste förstås vara enligt den standard som krävs, även om laddpunkten skulle vara av enklare utförande.

Det finns olika faktorer att väga in i beslutet om vilken tid som lämpar sig bäst för laddning. Till exempel kan det vara bra att ta reda på om elpriset är lägre under en viss tid på dygnet.

Om bilen används varje dag vid ungefär samma tid kan det vara fördelaktigt att styra laddningen så att batteriet uppnår full kapacitet nära inpå att resan startar. Då kan batteriet uppnå sin arbetstemperatur redan under laddningen, vilket kan innebära något mindre förluster för detta i samband med att körningen inleds.