Först och främst är det en fråga om hur snabbt elbilen ska laddas. Räcker långsam laddning? Köp en box som klarar en vanlig 16 Ampere-säkring.

Det finns många olika modeller på marknaden. En del aktörer har mer erfarenhet än andra. Ta gärna del av resultat från oberoende tester, exempelvis det här från vår systerorganisation i Tyskland:
Länk till Adacs test av laddboxar

Huvudsäkring

Du kan behöva se till att fastighetens huvudsäkring anpassas om det maximala effektuttaget ökar. Väljer du en kraftig laddbox och vill ladda så snabbt som möjligt behövs en kraftigare säkring än den normala på 16 ampere.

Säkring – ampere                       Max effektuttag – kW

16                                                     11

20                                                     14

25                                                     17

35                                                     24

50                                                     35

63                                                     44

Risk för dyrare el i hemmet

Det fasta abonnemangspriset i elnätsavgiften kan påverkas om huvudsäkringen ändras. Skillnaden är ofta tusentals kronor per år.

Snabbare laddning kostar mer

Om snabbladdning ändå behövs kan det vara bra att veta att det tillkommer kostnader på grund av detta.

Det är ofta mest förmånligt att, där det går som vid bostad eller arbetsplats, ladda långsamt för att hålla kostnaden så låg som möjligt.

Energideklarationen kan påverkas

När du väljer laddbox – ta reda på om boxen har en inbyggd metod för att mäta och urskilja dess elanvändning från övrig hushållsel.

Den dag en energideklaration upprättas för fastigheten är det bra om ström som använts till elbilsladdning kan räknas bort, och att källan till den informationen är tillförlitlig.