AdBlue är ett additiv för den katalytiska processen i att reducera kväveoxider. Har du köpt en ny dieselbil klassad enligt Euro6-normen är det sannolikt att biltillverkaren behövt använda AdBlue som en metod att rena bilens avgaser från skadliga ämnen.

AdBlue är inget hjälpmedel för partikelfiltrets funktion, partikelfiltret har på vissa bilmodeller ett eget additiv. Här följer en kortfattad beskrivning av systemet och dess funktioner.

AdBlue består mestadels av vatten och är en UREA (ammoniak)-baserad vätska som behövs till de flesta nya dieselfordon i Europa för att minska utsläppen av skadliga ämnen, främst kväveoxider (NOx). För att uppfylla avgaskravet Euro6 krävs för de flesta större personbilar en teknik för extra efterbehandling av avgaserna. Det är alltså inte en vätska som blandas med motorns dieselbränsle, AdBlue fylls i en separat tank på fordonet. Metoden kallas SCR (Selective Catalytic Reduction). SCR-tekniken innebär att avgaserna efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar. För att systemet ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar genom katalysatorn med hjälp av ett speciellt munstycke. I den katalytiska processen bildar NOx och AdBlue istället vatten samt vanligt kväve. Det är en effektiv metod som i bästa fall reducerar utsläppen av kväveoxider med 85-90 procent.

  • Ofta är det enkelt att fylla på AdBlue i bilen själv. Följ de anvisningar som anges i bilens instruktionsbok ifall vätska behöver fyllas på. Beroende på bil, körsätt och AdBlue-tankens storlek, kan påfyllning behövas ungefär var 800–1000:e mil.
  • Vätskan är något basisk och ska inte hällas ut i naturen då den i så fall kan bidra till övergödning av våra vattendrag.
  • Var försiktig så att AdBlue inte kommer i kontakt med bilens lackering. Skölj i så fall rikligt med vatten. Vätskan kan i vissa fall påverka lackeringen. Ofta medföljer en speciell tratt för att minska risken för spill.
  • Priset på AdBlue varierar. Vid större mängd kan priset i bulk vara så lågt som 3 kr/liter. I literförpackning kan priset dock variera, men i vissa fall har upp till 30–40 kr/liter noterats, vilket är ett ruskigt överpris! En behållare på cirka fem liter bör ligga mellan 30–50 kr.
  • AdBlue är ett registrerat produktnamn. Står det i dokumentationen till din bil att den fordrar AdBlue kan du köpa AdBlue-vätskan från vilken leverantör som helst, du behöver inte köpa den som är säljs för ditt bilmärke.

När det är kallt ute

  • Eftersom Adblue innehåller mestadels vatten så intar vätskan ett icke flytande tillstånd vid –11 grader Celsius. Vid strängare kyla fryser vätskan helt.
  • Tanken och ledningar i bilen är vanligtvis av plast som är konstruerade för att klara av den frysta vätskan.
  • I tanken och i ledningen fram till doseringsmunstycket i avgasröret finns värmeslingor och värmeelement. Dessa har till uppgift att tina vätskan så att pumpen klarar att bygga upp ett tryck så att systemet kan fungera som vanligt efter en stund.
  • Det finns ett krav inom Euro6-normen: Vid kallstart vid –15 grader Celsius ska systemet vara så konstruerat att Adblue-insprutningen har börjat dosera vätska i avgasröret inom maximalt 20 minuter från det att bilen startas. Vid kallare väderlek än så finns däremot inga liknande krav.