Testet är utfört i samarbete med tyska ADAC och flera europeiska motororganisationer, vilket gör att enorma resurser kan investeras för att göra det så omfattande som möjligt. Innan däcken har börjat utvärderas har de fått rulla 40 till 50 mil för att få en naturlig slitning.

För att ta höjd för externa faktorer som skillnader i väder och vind körs alla tester med referensdäck, som visar om förutsättningarna skiljer sig åt.

Alla däck är körda både under normala förhållanden och under extrema hastigheter samt med upprepade hårda höghastighetsinbromsningar. De är körda både på torr och våt asfalt upp till den gräns där de börjar tappa greppet. I väta är de testade i både 4 och 7 millimeters vattendjup. Bullret från däcken är mätt i hastigheter mellan 30 och 80 km/h vid frirullning, för att utröna exakt vilket ljud som kommer från däcken och hur påfrestande det är. Bullret har mätts både inuti bilen och utanför.

Hur däcken påverkar förbrukningen har mätts under fem olika körningar i 100 km/h med avancerade mätinstrument. När det kommer till däckens förslitning är detta testat på två olika sätt, för att avslöja däckens verkliga livslängd och hur slitaget påverkar prestandan. Dels körs de på rullar i 500 mil, dels på riktiga vägar i en konvoj i 1 500 mil.

Alla däck är inköpta från slumpmässigt utvalda däckhandlare.