Med skenande bränslepriser är det lockande att hoppa överbord och simma mot miljöbilsmarknaden. Men vilket alternativ passar bäst? Vi går igenom vad man bör tänka på med de olika miljöteknikerna.

Biogas

Moderna gasdrivna bilar är inte lika slöa som de en gång var, de är mer eller mindre lika pigga som vanliga bensinbilar. Vanligtvis har de två tankar – en för gas och en för bensin – så att du inte behöver vara orolig för räckvidden, då du alltid har en backup. Nackdelen är att bagageutrymmet blir mindre för att ge plats åt ännu en tank. I dag kan man tanka fordonsgas på över 200 ställen i Sverige. Över 95 procent av fordonsgasen i Sverige är biogas och många tankställen erbjuder även 100-procentig biogas som alternativ.

Gastankar har begränsad livslängd och är dyra att byta ut

En full gastank ger generellt en räckvidd på runt 50 mil. När gasen är slut, kopplar bilen om och bensintanken tar vid. Något att hålla koll på inför ett köp är själva gastanken.

– Gastankar har ett bästföre-datum, förklarar Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Efter 10, 15 eller 20 år måste de bytas ut. Datumet finns noterat som en dispensanteckning i vägtrafikregistret, så det är enkelt att kolla upp med hjälp av bilens registreringsnummer inför ett bilköp. Passeras datumet måste tankarna antingen bytas mot nya, vilket kostar en hel del, eller tas bort och då blir bilen en vanlig bensinbil. Bilar med gasdrift är även dyrare att besiktiga då de har andra komponenter som måste säkerhetskontrolleras. Kostnaden för en kontroll varierar mellan 800 och 3 000 kr. Förslag om kompensation för denna merkostnad är under fortsatt diskussion.

– Besiktningsreglerna innebär att gastankarna måste vara synliga, tillägger Carl-Erik Stjernvall. Om de inte är det kan man antingen frilägga dem, alltså ta bort deras skyddande höljen, eller så låter man en verkstad inspektera tankarna och besiktigar mot uppvisande av ett särskilt intyg att så har skett. Intyget kostar förstås men det kommer sannolikt att bli möjligt att få ersättning för kostnaden, redan i år.

HVO100

Den förnybara dieseln HVO100 kan beskrivas som en kemisk kopia av fossil diesel, baserad på vegetabiliska oljor och slaktavfall. Det kanske låter som en dröm som blivit sann, men drömmen är dyr.

– I dag finns det ingen ekonomi i att tanka HVO100, men sett till att bränslet minskar utsläppen med 90–95 procent jämfört med fossil diesel, kan det förstås ses som en låg merkostnad jämfört med de alternativ som finns för att komma ner lika mycket i utsläpp, exempelvis en elbil vilken ju har ett högt inköpspris, säger Carl-Erik Stjernvall.

Du kommer inte lika långt på en liter HVO100, som på diesel

Förutom att HVO100 är dyrare än fossil diesel är även energidensiteten aningen lägre. Med andra ord kommer du inte lika långt på en liter HVO100, även om skillnaden bara är några procent. Men rent ekonomiskt kan det vara ett smartare helhetsalternativ än kostnaden för exempelvis en elbil. Tänk på att garantin på din dieselbil (om någon garanti finns kvar) kan sluta gälla om du tankar HVO100 utan att bilen är godkänd för detta. Ett annat tips är att undvika HVO100 tillverkad av palmolja då dess produktion innebär skövling av regnskog.

– Biltillverkaren måste ha lämnat ett särskilt godkännande för HVO100, vilket en hel del har gjort men inte alla, säger Carl-Erik Stjernvall. HVO blandas i all diesel och alla kan köra på diesel med maximalt 50 procent HVO, då uppfyller bränslet standarden EN 590 – som också bilen är godkänd för.

Laddhybrid

Detta alternativ kanske mest lämpar sig i stadsmiljöer.

Pendlar du till och från jobbet på vardagarna och åker till landstället någon helg då och då är laddhybriden ett bra alternativ. Det du emellertid ska ha i åtanke är att tekniken är komplicerad då bilen har två drivlinor.

Två drivlinor innebär att de samsas om uppgiften att driva fordonet, vilket kan ha vissa komplikationer. Förbränningsmotorn används mer sporadiskt än i en traditionell bil; den är ”passiv” i väntan på att få komplettera elmotorn, exempelvis vid en omkörning. I praktiken kan det innebära maxeffekt från ”noll”. Den kortare gångtiden hos förbränningsmotorn gör den även mer benägen att utsättas för fukt- och syrabildning. Detta ställer andra krav på service. När det kommer till den elektriska drivlinan är det framför allt batteripaketet som det gäller att titta på. Här lämnas ofta en garanti på 5–8 år, vilket bör ge någorlunda sinnesro för dig som kund.

 

Laddhybriden står och faller inte med sitt starkströmsbatteri på samma sätt som en elbil

– En laddhybrid borde inte föranleda särskilt mycket mer omfattande kontroller än andra bilar, förutom att du bör kontrollera att eventuella garantier för starkströmskomponenterna fortfarande gäller, menar Carl-Erik. Laddhybriden står och faller inte med sitt starkströmsbatteri på samma sätt som en elbil, men om det går sönder kan det ändå bli dyrt att laga.

Elbilarnas batterier håller bättre än vad man befarat.
Elbilarnas batterier håller bättre än vad man befarat.

Elbil

Med de stigande bränslepriserna är elbilen ett naturligt val. Det som fortfarande kan bli ett problem är tillgången till laddning. En fråga som uppstår är batteriets välmående i en begagnad elbil. Det korta svaret är att batterierna håller länge. Det finns en hel del forskning på området, som bland annat visar att batteriet tappar ungefär tio procent av sin ursprungliga effekt efter 15 000 mil.

Kolla att elbilen har gällande garantier, eller att service har utförts så den omfattas av maskinskadeförsäkring

Batteritekniken förfinas dessutom, vilket betyder att elbilarna som finns på marknaden i dag är bättre ur denna synpunkt. Tittar vi på lite statistik från det amerikanska teknikföretaget Geotab, som har utvecklat en mjukvara för undersökning av elbilars batterier, hittar vi en hel del intressant information. Undersökningen gjordes på 6  300 elbilar och visade att den genomsnittliga kapacitetsminskningen hamnade på 2,3 procent per år. Tar vi VW ID.4 som exempel, med en räckvidd på 475 km (WLTP), betyder det ett tapp på 11 kilometer årligen.

– Och precis som för laddhybriden – kolla att elbilen har gällande garantier, eller att service har utförts så att delarna omfattas av en maskinskadeförsäkring, menar Carl-Erik Stjernvall. Det finns nog bara en enstaka bilmodell där displayen direkt visar batteriets status – Nissan Leaf, och någon enstaka modell där du slipper oroa dig för batteriet eftersom det leasas separat – Renault Zoe som begagnad kan ha detta upplägg.